Latest News

הודעת איל"ר בדבר פטירתו של סר בן הלפגוט, ניצול שואה ודמות בולטת בבריטניה שפעלה למען קידום החינוך בנושא השואה, למען הנצחתה ולמען צדק

(ירושלים), 18 ביוני 2023: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) אבל על פטירתו של סר בן הלפגוט, ניצול שואה ודמות בולטת בבריטניה שפעלה למען קידום החינוך בנושא השואה, הנצחתה ולמען צדק. מארק [...]

הצהרת WJRO בנושא השבת היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לפולין על כנם

(ניו יורק) 4.7.2022  הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על הודעת הנשיא יצחק הרצוג ונשיא פולין אנדז'יי דודה בנושא השבת שגריר פולין בישראל ושגריר ישראל בפולין. מארק ויצמן, מנהל [...]

הסנאט האמריקאי דוחק בנשיא פולין דודה למשוך חוק שישפיע על תביעות להשבת נכסים מהתקופה הקומוניסטית

חברי סנאט אמריקאיים בולטים מביעים התנגדות לחוק החדש שנדון בסנאט הפולני אשר יחסל כמעט את כל התביעות להשבת רכוש פרטי בפולין (ניו יורק, ניו יורק), 19 ביולי 2021: סנאטורים בולטים בארצות הברית חתמו על [...]

איל"ר מתנגד נחרצות לחוק הפולני המוצע אשר ימנע את האפשרות ליישב תביעות להשבת רכוש מתקופת השואה

חוק חדש – על סדר היום של הפרלמנט הפולני ביום רביעי וחמישי השבוע – יהפוך את הערעור על החלטות מנהלתיות בנות יותר מ–30 שנה לבלתי אפשרי, ובכלל זה תביעות לביטול הלאמת רכוש של יהודים ולא יהודים [...]

איל"ר וועידת התביעות מגיבים לפסק הדין במשפט הדיבה של חוקרים בעלי שם עולמי בפולין

"אסור לחסום או להגביל את סיפור ההיסטוריה – החלטה זו פוגעת בהשלמה כנה עם העבר", אמר נשיא ועידת התביעות ויו"ר הפעולות באיל"ר, גדעון טיילור. "על פולין לעודד חקירה [...]

ועידה בינלאומית וירטואלית היסטורית הביאה יחדיו יהודים, נוצרים, פולנים ויהודים יוצאי פולין כדי לדון בהגנה ובשמירה על 1,200 בתי עלמין יהודיים בפולין

המשתתפים היו מאוחדים ברצון המשותף לסייע לשימור המורשת המורשת היהודית העשירה של פולין ולהנציח אותה  (ניו יורק, ניו יורק) 19 באוגוסט, 2020: ועידה וירטואלית בינלאומית פורצת דרך, "שיקום  בתי [...]

הממשלה הבריטית מאשררת בצורה גורפת את התמיכה בהשבת נכסי תקופת השואה בפולין

הממשלה הבריטית מאשררת בצורה גורפת  את התמיכה בהשבת נכסי תקופת השואה בפולין  מבטיחה לבית הלורדים כי "אנו נמשיך  להעלות את הנושא באופן קבוע מול פולין" (לונדון, אנגליה) 28 ביולי, 2020: [...]

הקונגרס האמריקאי מגביר את הלחץ על ורשה להשיב רכוש יהודי שנגזל בשואה

מכתב של 88 סנאטורים אמריקאים משתי המפלגות, בהם שורה של מחוקקים מובילים, שהתפרסם אתמול (שני) , קורא למזכיר המדינה ללחוץ על הפולנים להאיץ את החקיקה בנושא הרכוש שנגזל מיהודים בשואה # יו"ר [...]

הצהרת ראש ממשלת פולין מבטאת חוסר רגישות כלפי ניצולי שואה – ואינה נכונה

פורסם בתאריך 20.5.2019 "ראש ממשלת פולין צוטט באומרו באירוע בחירות בלודז' (שבת) כי השבת רכוש או מתן פיצויים לקורבנות השואה מקרב יהודי פולין תהיה ניצחון להיטלר. הצהרה זו מבטאת חוסר רגישות כלפי [...]

page 1 of 2