השבת רכוש לפי מדינות

איל"ר מתייעץ ומנהל משא ומתן עם גופים ממשלתיים לאומיים ורשויות מקומיות במזרח ובמרכז אירופה, לשם השבתם של הרכוש הקהילתי היהודי ושל רכוש פרטיים ללא יורשים, ולשם תשלום הפיצוי המלא במקרים שבהם השבת הרכוש אינה אפשרית. איל"ר פועל להשבת רכוש פרטי ולפיצויים לניצולי השואה. בשיתוף עם קהילות יהודיות מקומיות, מקים איל"ר קרנות מקומיות להגשת תביעות להשבת רכוש, ומשתמש בכספים המתקבלים לתמיכה בניצולים ובחיים היהודיים המקומיים.