Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מודיע על תכנית התשלום של לוקסמבורג לשורדי שואה זכאים

ההודעה מציינת את השלב הבא בהסכם לוקסמבורג ההיסטורי להשבת רכוש מתקופת השואה שמעניק 1,000,000 אירו שיחולקו באופן שווה למגישי בקשה שזכאותם אושרה. (ניו יורק, ניו יורק) 21 ביוני 2021, הארגון היהודי [...]

איל"ר מתנגד נחרצות לחוק הפולני המוצע אשר ימנע את האפשרות ליישב תביעות להשבת רכוש מתקופת השואה

חוק חדש – על סדר היום של הפרלמנט הפולני ביום רביעי וחמישי השבוע – יהפוך את הערעור על החלטות מנהלתיות בנות יותר מ–30 שנה לבלתי אפשרי, ובכלל זה תביעות לביטול הלאמת רכוש של יהודים ולא יהודים [...]

מזכיר המדינה בלינקן לאיל"ר וועידת התביעות: "אני מבטיח לכם כי יישוב סוגיות תלויות ועומדות בנושא השבת רכוש מתקופת השואה יתפוס מקום גבוה בסדר היום שלי, כמו ג תמיכה בניצולים ובקהילות יהודיות שנחרבו בשואה"ם

 בלינקן מבטיח לעבוד עם ארגון איל"ר וועידות התביעות כדי לסייע שמדינות יעמדו בהתחייבויותיהן להשבת רכוש מתקופת השואה ניו יורק (15 במארס 2021) גדעון טיילור, יו"ר הפעולות של הארגון היהודי [...]

הערותיו של גדעון טיילור בטקס החתימה עם לוקסמבורג  על השבת רכוש  מתקופת השואה

 27.1.2021 גדעון טיילור, יו"ר המבצעים, הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש אורחים נכבדים, בשם הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש,  לכבוד לי  להיות שותף להסכם היסטורי זה עם ממשלת הדוכסות הגדולה של [...]

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) חתם על הסכם היסטורי עם לוקסבורג בנושא השבת נכסים מתקופת השואה

ההסכם מספק כספים לניצולי שואה; מקצה משאבים ייעודיים להנצחת השואה, זיכרון, חינוך ומחקר בלוקסמבורג; מטפל בבעיות רכוש מרכזיות (לוקסמבורג) 27 בינואר 2021: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש  [...]

ועידת התביעות ואיל"ר מכריזים על פרסום אונליין של 150 מבצעים להחרמת ספריות על ידי הנאצים בבלגיה

הפרסום ההיסטורי ברשת מתעד ספריות פרטיות בתקופת המלחמה, שהכילו יותר מרבע מיליון ספרים (ניו יורק, ניו יורק), 7 בדצמבר 2020: הוועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה  (ועידת התביעות) והארגון [...]