Latest News

הודעת איל"ר על השבת יצירות אמנות של האמן אגון שילה שנבזזו במהלך השואה ליורשיהן

שבעה ציורים של שילה הוחזרו במנהטן ליורשיו של פריץ גרינבאום,  שנרצח על ידי הנאצים בתקופת השואה (ירושלים), 20 בספטמבר 2023: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על השבתן היום של שבע [...]

הודעת איל"ר על השבת יצירות אמנות שנבזזו בקרואטיה במהלך השואה ולאחריה ליורשיהן

המוזיאון הלאומי לאמנות מודרנית בקרואטיה השיב יצירות אמנות ליורשו של רייקסמן שנרצח על ידי הנאצים בתקופת השואה (ירושלים), 21 בספטמבר 2023:  הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על [...]

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) משיק קמפיין בינלאומי המכוון בעלי רכוש יהודיים ויורשיהם מליטא העשויים להיות זכאים לתוכנית פיצוי סמלי וקורא להם להגיש בקשה עד ה-31 בדצמבר

קרן רצון טוב תעניק תשלום סמלי חד–פעמי ליהודים ליטאיים או יורשים המוגדרים לזכאים לפיצוי בגין רכוש דלא ניידי (נדל"ן) פרטי שנבזז בליטא בתקופת השואה ולאחריה; הסכום הכולל יעמוד על סך 5-10 [...]

הודעת איל"ר על חוק צרפתי חדש בנושא אמנות מתקופת השואה

(ירושלים), 24 ביולי 2023: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על חוק משמעותי חדש שנכנס לתוקף אתמול בצרפת, אשר מאיץ השבתם של ציורים, ספרים ופריטי דת בבעלות יהודית שנגזלו בתקופת השואה [...]

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) ממנה את גדעון טיילור לנשיא

(ירושלים), 13 ביולי 2023: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) שמח להודיע על מינוי גדעון טיילור לנשיא איל"ר. המינוי ייכנס לתוקף מייד. ההחלטה התקבלה פה אחד בישיבת הוועד המנהל האחרונה, [...]

הודעת איל"ר בדבר פטירתו של סר בן הלפגוט, ניצול שואה ודמות בולטת בבריטניה שפעלה למען קידום החינוך בנושא השואה, למען הנצחתה ולמען צדק

(ירושלים), 18 ביוני 2023: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) אבל על פטירתו של סר בן הלפגוט, ניצול שואה ודמות בולטת בבריטניה שפעלה למען קידום החינוך בנושא השואה, הנצחתה ולמען צדק. מארק [...]

ועידת התביעות והארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מודיעים על פרסום דו"ח בנושא ביזת אוסף יוליוס גנס, אספן אמנות יהודי אסטוני בולט, בתקופת השואה

 הדו"ח "ביזת אוסף יוליוס גנס על ידי ה–ERR באסטוניה" מציג ניתוח היסטורי של רשומות ארכיוניות של ה–ERR  (כוח המשימה של הרייכסלייטר רוזנברג)  ומידע חלקי על מה עלה בגורל [...]

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) ובריטניה אירחו כנס בינלאומי ראשון של שליחים לענייני שואה שדנו בנושאי השבת רכוש

  הכנס מציין את השלבים הראשונים בבניית רשת שליחים מיוחדים לענייני שואה מרחבי העולם אשר תעסוק בעוולות העבר; יותר מ-20 אח"מים השתתפו וייצגו יותר מעשר מדינות ירושלים, 29 במארס 2023 – [...]

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על תכנית הפיצוי הסמלית של קרן הרצון הטוב בגין נדל"ן פרטי שנגזל בליטא בתקופת השואה ולאחריה לניצולים זכאים וליורשיהם

קרן הרצון הטוב תעניק תשלום סמלי חד-פעמי ליהודים זכאים מליטא או ליורשיהם; תחלק סכום כולל של 5-10 מיליון אירו למגישי בקשות שזכאותם אושרה (ניו יורק, ניו יורק), 13 בפברואר 2023: הארגון היהודי העולמי [...]

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) משיק זו השנה הרביעית את קמפיין הרשת #MyPropertyStory: Connecting Community & History – מאחורי כל רכוש שנגזל יש סיפור

  הקמפיין מציג סיפורי הצלחה בנושא רכוש קהילתי ומעודד אחרים לשתף את סיפוריהם כדי לשפוך אור על גנבת הרכוש חסרת התקדים מיהודים ומקהילות יהודיות במהלך השואה ובעקבותיה (ניו–יורק, ניו יורק), 27 [...]