Latest News

איל"ר וועידת התביעות מגיבים לפסק הדין במשפט הדיבה של חוקרים בעלי שם עולמי בפולין

"אסור לחסום או להגביל את סיפור ההיסטוריה – החלטה זו פוגעת בהשלמה כנה עם העבר", אמר נשיא ועידת התביעות ויו"ר הפעולות באיל"ר, גדעון טיילור. "על פולין לעודד חקירה [...]