ועידה לסקירת נכסי נדל"ן

הצהרת טרזין / הנחיות ונהלים מועדפים להשבת רכוש / המכון האירופי למורשת השואה (ESLI)

כחלק ממאמצים מתמשכים לתקן עוולות שבוצעו במהלך השואה, בתאריכים 26–28 בנובמבר, 2012, התקיימה ועידה לסקירת נכסי נדל"ן (IPRC), בארמון צרנין בפראג.

הוועידה לתביעות יהודיות חומריות נגד גרמניה (ועידת התביעות) ואיל"ר הציגו דוח מצב על אודות השבת רכוש, תוך מתן סקירה כללית על מצב המאמצים בשנים האחרונות להשבת הרכוש במדינות אחדות במרכז אירופה ובמזרחה.

נושאים קשורים

WJRO and Claims Conference Status Report on Restitution and Compensation Efforts for the Immovable Property Review Conference

ESLI Green Paper Reviewing Progress on Restitution of Immovable Property in 28 Countries