חומרים לצורך הגשת בקשות

כיצד להגיש בקשה / עזרה / פעילות איל“ר בפולין

רשימת תיוג עבור מגישי בקשות

באפשרותם של מגישי בקשות להשתמש ברשימה זו עבור מגישי בקשות אשר חוברה על ידי הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש ככלי עזר בעת הגשת בקשה למשרד לוותיקי המלחמה וקורבנות הדיכוי בפולין.

חומרים ומשאבים לצורך הגשת בקשות

כיצד להגיש בקשה

למידע כיצד להגיש בקשה, הקישו כאן.

עזרה

לעזרה בהגשת הבקשה שלכם, הקישו כאן.