כיצד להגיש בקשה

חומרים / עזרה / פעילות איל“ר בפולין

עדכונים על אודות הדרישות להגשת בקשה

איל"ר ממשיך במשא ומתן עם ממשלת פולין במטרה להקל על הניצולים את הליך הגשת הבקשה. אנו שמחים להכריז על העדכונים הבאים:

  1. שלב 1 בהגשת הבקשה: הגשת בקשה למשרד לוותיקי המלחמה וקורבנות הדיכוי בפולין

בעמודים 2, 3 ו-4 של טופס הבקשה על המבקש לסמן אחת או יותר מן התיבות המציינות את אופי הרדיפה שממנה סבל המבקש.

השדה שבו אתם מתבקשים למלא "פרטים על אודות דיכוי שאותו חוויתם או הפעולות שבוצעו", המופיע בעמוד 4 של טופס הבקשה, הוא אופציונלי. באפשרותו של המבקש לספק מידע נוסף בשדה זה.

על המבקש לסמן את התיבה עבור התשובה "כן" בתחתית עמוד 4 של הטופס, אם המבקש מעוניין כי המשרד לוותיקי המלחמה וקורבנות הדיכוי בפולין יחפש מסמכים נוספים מארכיונים וממקורות אחרים. המשרד לוותיקי המלחמה וקורבנות הדיכוי בפולין יחפש מסמכים אלה במקרים שבהם יקבע כי המסמכים אשר סיפק המבקש אינם מספיקים.

מגישי בקשות אשר שלחו את טופס הבקשה בגרסתו הקודמת אינם נדרשים לשלוח טופס חדש.

  • מינוי אדם כלשהו לצורך העברת הודעות מממשלת פולין למבקש. על פי בקשת איל"ר וועידת התביעות, הסכים ברוב נדיבותו המרכז היהודי באושוויץ לשמש – ללא תשלום – נציגם של ניצולים המתגוררים מחוץ לפולין ולישראל.

המבקש חייב  למלא ולשלוח טופס זה למרכז היהודי באושוויץ, על מנת שישמש כנציגו. על המבקש לרשום גם את שמו של המרכז היהודי באושוויץ במקום המתאים על גבי טופס הבקשה. איל"ר כללה מראש את המרכז היהודי באושוויץ בעותק זה של טופס הבקשה.

המבקש אינו מחויב להשתמש במרכז היהודי באושוויץ כנציג, אם ברצונו למנות אדם אחר. בעותק זה של טופס הבקשה נותר מקום ריק, שבו ימלא המבקש את פרטי הנציג.

  • דרישה להגשת מכתב אישור מהתאחדות ניצולים. המשרד לוותיקי המלחמה וקורבנות הדיכוי בפולין הודיע לאיל"ר כי יעביר את הבקשות לאחת משתי ההתאחדויות המקומיות של הניצולים היהודים הפולנים, לצורך קבלת מכתבי אישור.

ייתכן כי המבקשים יהיו מעוניינים גם ליצור קשר ישירות עם התאחדויות מקומיות אלה של הניצולים היהודים הפולנים – ולשלוח העתק מן הבקשה המלאה – על מנת לבקש מכתב אישור:

מבקשים אשר נולדו בשנים 1940–1945 יכולים לפנות אל: התאחדות הילדים היהודים אשר הוחבאו בשואה, רחוב טווארדה 6, ורשה 00-105, טל/פקס: 45 82 620 22 48+

כל שאר המבקשים יכולים לפנות אל: התאחדות ותיקי המלחמה והקורבנות היהודים של מלחמת העולם השנייה, רח' טווארדה 6, ורשה 00-105, טל/פקס: 11 62 620 22 48+

  • דרישה להצגת מסמכים המוכיחים את הרדיפה. על המבקש לספק כל מסמך המצוי בהישג ידם לצורך הוכחת הרדיפה. אם אין באפשרותו של המבקש לספק הוכחה בדבר הרדיפה, יבקש המשרד בפולין משירות האיתור העולמי לסרוק את הארכיונים שלו ולהעביר מסמכים על אודות המבקש. עם זאת, על המבקש לספק פרטים רבים ככל האפשר על אודות הרדיפה שאותה חווה על מנת להקל עליהם את הבדיקה.
  • דרישה להצגת מסמכים המעידים על האזרחות הפולנית. אם אין באפשרותו של המבקש לספק הוכחה כי היה אזרח פולני בעת שנרדף, יבצע המשרד בפולין בדיקה על מנת למצוא מסמכים. המסמכים אשר יסופקו על ידי שירות האיתור הבינלאומי ישמשו אף הם לצורך הוכחת האזרחות. כל המידע אשר יספק המבקש על אודות הרקע שלו בפולין (כגון מקום לידה, בית הספר שבו למד, תצלומים וכו') ישמש על מנת לסייע למשרד לזהות את המסמכים.
  • הדרישה לספק ספח מתלוש עבור קצבאות אחרות שאותן מקבל המבקש. הדבר אינו נדרש עבור מגישי בקשות המתגוררים מחוץ לפולין.
  1. שלב 2 בהגשת הבקשה: הגשת בקשה למוסד לביטוח לאומי (ZUS), לאחר קבלת אישור זכאות מן המשרד לוותיקי המלחמה וקורבנות הדיכוי בפולין
  • טופס בקשה.על פי בקשת איל"ר, הכין המוסד לביטוח לאומי טופס בקשה עם תרגום לאנגלית
  • הדרכה לא רשמית בהשלמת טופס הבקשה: אנו שמחים לחלוק עמכם מסמך מסייע  אשר הוכן על פי בקשת איל"ר על ידי הסניף בוורשה של משרד עורכי הדין וייל, גוטשל ומנגס. ראשית, מסמן וייל את כל אחד מסעיפי טופס הבקשה, ולאחר מכן מספק טבלה הכוללת את המידע הנדרש עבור כל סעיף.

חומרים לצורך הגשת בקשות

לסקירת החומרים והמשאבים לצורך הגשת בקשות, הקישו כאן.

עזרה

לעזרה בהגשת הבקשה שלכם, הקישו כאן.