Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מודיע על תכנית התשלום של לוקסמבורג לשורדי שואה זכאים

ההודעה מציינת את השלב הבא בהסכם לוקסמבורג ההיסטורי להשבת רכוש מתקופת השואה שמעניק 1,000,000 אירו שיחולקו באופן שווה למגישי בקשה שזכאותם אושרה.

(ניו יורק, ניו יורק) 21 ביוני 2021, הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) הודיע כי שורדי שואה יכולים להגיש כעת בקשה לתמיכה ישירה במסגרת תכנית התשלום של לוקסמבורג. המועד האחרון להגשת בקשה הוא 15 באוקטובר 2021. כדי להיות זכאים לתכנית, על מגיש הבקשה להיות אדם שנרדף כיהודי על ידי המשטר הנאצי או בני בריתם בכל עת בין ינואר 1933 למאי 1945 ואשר:

  1. חי כיום בדוכסות הגדולה של לוקסמבורג, או
  2. חי בדוכסות הגדולה של לוקסמבורג בכל עת בין ינואר 1933 למאי 1945.

"אמנם איננו יכולים לתקן בשום צורה את הפשעים האיומים שביצעו הנאצים ובני בריתם נגד היהודים בלוקסמבורג וברחבי אירופה, אולם תכנית הפיצויים של לוקסמבורג היא הכרה משמעותית בסבלם והיא מבטיחה מידה קטנה של עשיית צדק. אנו מברכים את לוקסמבורג על צעד חשוב זה לקראת האחריות המקודשת לדאוג לשורדי השואה הקשישים כדי שיוכלו לחיות את שארית חייהם בכבוד הראוי להם", אמר גדעון טיילור, יו"ר הפעולות, הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר).

"החתימה על ההסכם הייתה יום מרגש עבורי ועבור עמיתי שורדי השואה מלוקסמבורג. יותר מ-75 לאחר תום השואה, הכספים מהסכם זה משמשים הכרה חשובה בטרגדיה שחווינו במהלך השואה והם גם אנדרטה סמלית לנרצחים, ביניהם סבתי ושני דודיי, אמר מרסל י. סלומון, בן 86, ניצול שואה מלוקסמבורג שחי בישראל.

ב-27 בינואר 2021, יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, נחתם הסכם היסטורי בין הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג, הקהילה היהודית של לוקסמבורג וקרן לוקסמבורג לזיכרון השואה. בהסכם, הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג התחייבה לשלם תשלום חד פעמי בסך 1,000,000 אירו שיתמוך ישירות בשורדי שואה. סכום זה יחולק באופן שווה בין מגישי בקשות שזכאותם אושרה.

התשלום החד פעמי יתבצע בשני תשלומים. חמישים אחוזים מסך התשלום הסופי המוערך ישולמו מיד כשיתאפשר לאחר המועד האחרון של 15 באוקטובר 2021, והתשלום השני והאחרון צפוי להתבצע בסוף דצמבר 2021.

ההסכם מינה את הוועידה היהודית לתביעות חומריות כנגד גרמניה (ועידת התביעות) כישות האחראית למתן הכספים וחלוקתם לניצולים זכאים. איל"ר וועידת התביעות תפנה באופן נרחב למגישי בקשות פוטנציאליים.

את טופס הבקשה ניתן למצוא כאן או על ידי שליחת מייל אל LuxembourgFund@claimscon.org

בנוסף לתכנית התשלום לשורדי שואה, ההסכם מתחייב גם להקצות משאבים להנצחה, זיכרון, מחקר וחינוך בנושא השואה. ההסכם עוסק גם בנושאים מרכזיים של השבת רכוש, לרבות חשבונות בנק רדומים, ביטוח ואומנות שנבזזה. לחצו כאן כדי לקרוא עוד על ההסכם וסיקור החתימה על ההסכם ההיסטורי.

כאשר הנאצים פלשו ללוקסמבורג בשנת 1940, חיו במדינה כ-3,900 יהודים – כשלושה רבעים מהם היו אזרחים זרים. מוערך כי בין 1,000 ל-2,500 יהודי לוקסמבורג נרצחו בתקופת השואה. דו"חות ממשלתיים שהתפרסמו בלוקסמבורג בשנת 2009 ו-2015 מאשרים, כי יהודים שלא היו אזרחים לא קיבלו פיצוי על החרמת רכושם בתקופת השואה. לאחר מלחמת העולם השנייה, כ-1,500 יהודים חזרו ללוקסמבורג, וכיום מתגוררים במדינה כ-1,200 יהודים.

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il