Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על מינויה של אלן ג'רמן על ידי מזכיר המדינה אנתוני בלינקן לתפקיד שליחה מיוחדת לענייני השואה

14 בספטמבר 2021: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על מינויה של אלן ג’רמיין על ידי מזכיר המדינה האמריקאי, אנתוני בלינקן, לתפקיד שליחה מיוחדת לענייני השואה. משרד השליח המיוחד [...]

הארגון היהודי עולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על מינויה של שרי דניאלס על ידי מזכיר המדינה של ארצות הברית מייק פומפיאו לשליחה מיוחדת מטעם הממשל לנושא השואה

פורסם בתאריך 13.9.19 (ניו יורק, ניו יורק) 13 לספטמבר, 2019: הארגון היהודי עולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על מינויה של שרי דניאלס על ידי מזכיר המדינה של ארצות הברית מייק פומפיאו לשליחה מיוחדת [...]