Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על מינויה של אלן ג'רמן על ידי מזכיר המדינה אנתוני בלינקן לתפקיד שליחה מיוחדת לענייני השואה

14 בספטמבר 2021: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על מינויה של אלן ג’רמיין על ידי מזכיר המדינה האמריקאי, אנתוני בלינקן, לתפקיד שליחה מיוחדת לענייני השואה. משרד השליח המיוחד לענייני השואה שהוקם בשנת 1999 מפתח ומיישם את מדיניות ארצות הברית בנושא השבת רכוש מתקופת השואה לבעליהם החוקיים, השגת פיצויים על עוולות שנעשו בתקופה הנאצית והבטחת שימור זכר השואה והנצחתה כראוי.

"אנו מצפים לעבוד בצמוד עם השליחה המיוחדת ג’רמיין כדי לעשות צדק עם קורבנות השואה ובני משפחותיהם אשר רכושם נגזל מהם שלא כדין", אמר גדעון טיילור, יו"ר הפעולות, הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר). "מינויה משקף את מחויבותה המתמשכת של מחלקת המדינה האמריקאית לתת עדיפות ליישוב סוגיות של השבת רכוש מתקופת השואה שנותרו ותמיכה בניצולי שואה וקהילות יהודיות שנחרבו במהלך השואה. איל"ר מעריך את הקשרים ארוכי הטווח שפיתחנו במשך השנים עם תפקיד השליח המיוחד לענייני השואה, בעבודה משותפת שנועדה להבטיח שההיסטוריה של הניצולים לא תעוות וכדי שניתן יהיה לעשות עימם צדק".

ב-29 ביולי בשנה שעברה, מחלקת המדינה האמריקאית פרסמה דו"ח פורץ דרך שכותרתו "צדק היום לניצולים שלא פוצו" (JUST). זו הסקירה המקיפה הראשונה אי פעם של הממשל האמריקאי בנושא מצב השבת נכסים מתקופת השואה. הדו"ח מדגיש כי נותרה עוד עבודה רבה כדי להעניק מידה של צדק לניצולי השואה ויורשיהם על רכוש שנגזל מהם שלא כדין על ידי הנאצים ובני בריתם או הולאם על ידי הקומוניסטים בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה.

גורמי ממשל אמריקאים רמי דרג הביעו את תמיכתם המתמשכת בהשבת רכוש. הנשיא ביידן התחייב, כי "ארצות הברית תמשיך לחתור לצדק למען ניצולי שואה ויורשיהם". במארס 2021, מזכיר המדינה בלינקן הדגיש: "אנחנו וראשי המשלחות המסורים שלנו בחו"ל נמשיך לעבוד עם מדינות כדי לעזור להן לעמוד בהתחייבויותיהן במסגרת הצהרת טרזין 2009 [שבה 47 מדינות התחייבו לעשות כל מאמץ לתקן את ההשלכות של החרמות רכוש שלא כדין]".

דובר מחלקת המדינה הכריז על מינויה של הגב' ג’רמיין ב-10 בספטמבר 2021.

https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-september-10-2021/

להלן תקציר ההודעה:

אני שמח להודיע היום על מינוי השליחה המיוחדת החדשה שלנו לענייני השואה, אלן ג’רמיין. אלן, חברה ותיקה בשירות החוץ הבכיר, מביאה לתפקיד זה ידע וניסין רב. עד לאחרונה כיהנה כסגנית ראש המשלחת בשגרירות ארה"ב בסרייבו, בוסניה והרצגובינה. תפקיד השליח המיוחד לענייני שואה, שנוסד בשנת 1999 כחלק מהלשכה לענייני אירופה ויוראסיה, פועל למען השגת מידה של צדק לקורבנות השואה ולבני משפחותיהם על ידי פיתוח ויישום מדיניות אמריקאית להשבת נכסים מתקופת השואה לבעליהם החוקיים, על מנת להבטיח את זיכרון השואה והנצחת מורשתה ההיסטורית בצורה מדויקת, תוך קידום החינוך והמחקר בנושא השואה. כשליחה מיוחדת, אלן תתרום למשימת המחלקה לקידום שלטון החוק והמאבק באנטישמיות ותעבוד בצמוד עמה כדי לעקוב אחר האנטישמיות ולהיאבק בה. משימתה של אלן מדגישה את מחויבותו של מזכיר המדינה לחשיבות יישוב סוגיות של אי צדק היסטורי וזכירת הלקחים שנלמדו מהשואה.

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il