Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על מינויה של אלן ג'רמן על ידי מזכיר המדינה אנתוני בלינקן לתפקיד שליחה מיוחדת לענייני השואה

14 בספטמבר 2021: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על מינויה של אלן ג’רמיין על ידי מזכיר המדינה האמריקאי, אנתוני בלינקן, לתפקיד שליחה מיוחדת לענייני השואה. משרד השליח המיוחד [...]