Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על תכנית הפיצוי הסמלית של קרן הרצון הטוב בגין נדל"ן פרטי שנגזל בליטא בתקופת השואה ולאחריה לניצולים זכאים וליורשיהם

קרן הרצון הטוב תעניק תשלום סמלי חד-פעמי ליהודים זכאים מליטא או ליורשיהם; תחלק סכום כולל של 5-10 מיליון אירו למגישי בקשות שזכאותם אושרה

(ניו יורק, ניו יורק), 13 בפברואר 2023: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על הודעתה של קרן הרצון הטוב כי ניצולי שואה ליטאים ויורשיהם יכולים כעת להגיש בקשה לפיצוי בגין נדל"ן פרטי במסגרת התכנית של ליטא. המועד האחרון להגשת בקשה הוא 31 בדצמבר 2023.

התכנית היא תוצאה של חוק (חוק מס' XI-1470, המתוקן) שנחקק בנובמבר על ידי ראשת ממשלת ליטא אינגרידה שימוניטה ונחתם על ידי הנשיא גיטנאס נאוסדה ב-29 בדצמבר 2022. החוק עושה מידה של צדק עם ניצולי השואה ובני משפחותיהם אשר לא נכללו בחקיקה הקודמת להשבת רכוש בליטא.

"הפיצוי בגין רכוש פרטי דלא ניידי בתכנית של ליטא הוא הכרה סמלית של ממשלת ליטא בניצולי השואה ובני משפחותיהם אשר רכושם נגזל שלא כדין. אנו קוראים לכל מי שזכאי להגיש בקשה לתכנית זו", אמר גדעון טיילור, יו"ר הפעולות, הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר).

"חלפו קרוב לשמונים שנה מאז הסתיימה השואה והניצולים מזדקנים. תכנית סמלית זו היא הכרה רבת משמעות באובדנם החומרי במהלך השואה ולאחריה. היא אומנם אינה יכולה לפצות לחלוטין על כל האובדן ומה שנלקח מהם, אך זוהי הכרה נוספת ברצח ובשוד שמהם סבלו יהודי ליטא בתקופת השואה. אנו מודים להנהגה של ליטא על צעד זה ומקווים כי חוק חשוב זה ישמש קריאה חשובה לפעולה למדינות אירופיות אחרות לטפל בדחיפות באי הכללתם של ניצולים יהודים רבים ובני משפחותיהם בתהליכים של השבת רכוש פרטי", אמר מארק וייצמן, מנהלי תפעול ראשי, הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר).

את הבקשה אפשר למצוא באתר האינטרנט של קרן הרצון הטוב כאן.

המועד האחרון להגשת בקשה הוא 31 בדצמבר 2023.

הכספים יחולקו למגישי בקשה שזכאותם אושרה עד 1 ביולי 2025.

רקע          

לפני יותר מעשור בעקבות משא ומתן אינטנסיבי עם הקהילה היהודית בליטא ואיל"ר, העביר הפרלמנט הליטאי (סיימאס) חקיקה לתשלום 37 מיליון אירו כפיצוי על רכוש קהילתי יהודי לשעבר. תשלום זה ייצג שווי חלקי בלבד של הנכסים, אולם הוא העניק כספים שהיו נחוצים לתמיכה בחיי הקהילה היהודית בליטא, שיקם אתרי מורשת יהודיים והציע תשלומים צנועים לניצולים נזקקים.

איל"ר, הקהילה היהודית של ליטא והתאחדות הקהילות הדתיות היהודיות בליטא הקימו את הקרן למורשת יהודית בליטא בשנת 2005. בשנת 2011, הקרן למורשת יהודית בליטא הקימה את קרן הרצון הטוב לחלוקת פיצוי בסך 128 ליטאס (כ-37 מיליון אירו) שהעניקה הממשלה בעקבות חקיקה שהועברה באותה שנה. בשנת 2014, קרן הרצון הטוב הקצתה את המענקים הראשונים לתכניות לתמיכה בחיים היהודיים. כ-1.1 מיליון דולר מהפיצוי הראשוני שהוצע בחקיקה נועד לתשלומים סמליים ליותר מ-1,550 ניצולי שואה יהודים ליטאיים מכל העולם. יתרת הסכומים משולמים על פני עשר שנים למימון תכניות דת, תרבות, שירותי בריאות וחינוך ליהודי ליטא.

במהלך מלחמת העולם השנייה השמידו הנאצים ומשתפי הפעולה המקומיים יותר מ-90% מהקהילה היהודית בליטא שמנתה 220,000 נפש. כיום חיים בה כ-5,000 יהודים.

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il