ציר זמן: השבת נכסים פרטיים בפולין

פעילות איל"ר בפוליןקיום עקרונות הצהרת טרזין / פרופילי השבת רכוש פולניים / הטבות לניצולי שואה ממוצא פולני מטעם ממשלת פולין

2001:

הסיים (הפרלמנט הפולני) אישר הצעת חוק להשבת רכוש, אשר העלתה ממשלתו של ראש הממשלה, יז'י בוזק, ובה נקבע כי בעלים קודמים יוכלו לקבל בחזרה לידיהם 50% מערכו של הנכס. על הצעת החוק – לפיה נדרשה אזרחות פולנית לצורך זכאות, ואשר הייתה מחריגה כמעט את כל התובעים היהודים – הוטל וטו על ידי הנשיא, אלכסנדר קוושנייבסקי.

2005:

הצעת החוק אשר הוגשה לסיים על ידי ממשלתו של ראש הממשלה, מארק בלקה, אשר נשאה את הכותרת "לפיצוי עבור נכסי דלא ניידי ונכסים אחרים אשר נתפסו על ידי המדינה (טופס מס' 133)" [להלן "לפיצוי בגין נכסי דלא ניידי"] התבססה על העקרונות הבאים: לא תהיה השבה של זכות הקניין; החוק לא יחול על נכסים הנמצאים בוורשה; אין ודאות לגבי השאלה אם החוק יחול על כל הנכסים אשר נתפסו מאז ספטמבר 1939; פיצוי בשיעור 15% מערך הנכס, אשר ישולם בארבעה תשלומים לאורך פרק זמן בלתי ידוע; הליך מעיק להגשת תביעות; וללא אזכור של נכסים ללא יורשים.

2006:

במהלך יתרת כהונתה של ממשלתו של בלקה, או במהלך כהונת ממשלתו של יורשו, ראש הממשלה קז'ימיז' מרצינקייביץ', הצעת החוק לא הביאה להתקדמות כלשהי בתחום החקיקה. לאחר מכן הגיש ראש הממשלה ירוסלב קצ'ינסקי הצעת חוק תחת הכותרת "לפיצוי עבור נכסי דלא ניידי", אשר הייתה זהה לזו אשר עברה את כל ההליך תחת בלקה. לאחר שעברה "בקריאה ראשונה" בסיים בספטמבר 2006 – הצעות חוק מועלות בדרך כלל בכמה קריאות בפרלמנט, במהלכן מוצעים תיקונים – נשלחה הצעת החוק להערכה נוספת על ידי ועדה מיוחדת של הסיים.

2007:

גרסה מתוקנת של הצעת החוק, אשר לא כללה שינויים מהותיים, הועלתה באביב 2007. הצעת החוק "לפיצוי עבור נכסי דלא ניידי" סיימה את חייה עם פיזור הסיים באוקטובר 2007 והבחירות הכלליות, אשר הביאו לעלייתה של ממשלה קואליציונית חדשה בראשותו של ראש הממשלה דונלד טוסק.

2008:

בפגישה שנערכה בוורשה בחודש יוני עם השגריר רונלד לאודר ועם איל"ר, הבטיח ראש הממשלה טוסק לחוקק חוק למתן פיצוי עבור רכוש, והתחייב כי חקיקה זו תועלה להצבעה בסיים ב-2008. באוקטובר 2008 פרסם משרד האוצר הפולני טיוטת חוק חדשה באתר האינטרנט שלו. טיוטת החוק הייתה דומה כמעט בכל ההיבטים להצעת החוק הקודמת "לפיצוי עבור נכסי דלא ניידי", למעט העובדה כי לא פורט בה סכום הפיצוי אשר ישולם, אלא צוין כי גובה הפיצוי ייקבע לאחר שתוגשנה כל התביעות. משרד האוצר הגיש את הטיוטה למועצת השרים (הקבינט) במרץ 2009.

2009–2010:

בספטמבר 2009, הגיש משרד האוצר למשרדי ממשלה רלוונטיים גרסה נוספת של טיוטת החוק – אשר הייתה דומה להצעה שהוגשה באוקטובר 2008 – לשם קבלת הערות נוספות. באפריל 2010 נשלח לראש הממשלה טוסק מכתב חתום על ידי חברי קונגרס, ביניהם יושב ראש ועדת הלסינקי האמריקנית, שבו נקרא האחרון לפעול באופן מנהיגותי ולהעביר את החקיקה המוצעת, לאור הצהרת טרזין מ-2009 בדבר נכסים מתקופת השואה וסוגיות הקשורות לכך. בפגישתם של נציגי המדינות הדמוקרטיות באירופה, אשר התקיימה ביולי 2010 בקרקוב ואשר במהלכה הצהיר ולדיסלב ברטושבסקי, מזכיר המדינה הפולני ונציגו המוסמך של ראש הממשלה לענייני דיאלוג בינלאומי, כי על פולין לעשות את המעשה הנכון בנוגע להשבתם של נכסים אשר נתפסו במהלך השואה, הדגישה מזכירת המדינה של ארה"ב, הילארי קלינטון, את הצורך הדחוף בהשבת נכסים בפולין. נוסף על כך, הועלתה סוגיית השבת הנכסים בפגישה אשר התקיימה בבית הלבן בדצמבר 2010, ונשיא פולין, ברוניסלב קומרובסקי, אמר לנשיא אובמה כי יחתום על החוק אם יאושר על ידי הסיים.

הצעת החוק, אשר פורסמה לראשונה על ידי ממשלתו של טוסק באתר האינטרנט של משרד האוצר באוקטובר 2008, ולאחר מכן פורסמה פעם נוספת והופצה על ידי משרד האוצר בספטמבר 2009, מעולם לא הוגשה לסיים.

2011 עד היום:

בעקבות הבחירות הכלליות באוקטובר 2011, וחרף ההבטחות אשר ניתנו לנשיא אובמה ולראש הממשלה נתניהו, הכריזה באופן מפתיע הממשלה הפולנית החדשה, בראשותם של ראש הממשלה טוסק ושר החוץ החדש ראדק סיקורסקי, כי לא קיים עוד כל עניין בפעולה, שלא לומר בחקיקה, לצורך השבת רכוש פרטי שהוחרם או מתן פיצוי בגינו.

פקידים פולנים שונים, אשר טענו כי הצעת החקיקה מ-2008–2009 הייתה מיותרת, הבהירו כי הממשלה לא תקדם את הצעת החוק למתן פיצוי עבור רכוש שהוחרם. תחת זאת, התעקשה הממשלה כי על תובעים אשר נעשה להם עוול ולא קיבלו בחזרה את רכושם לפנות לבתי המשפט בפולין, וזאת למרות המורכבות, העלויות והזמן הכרוכים בכך עבור התובעים, אשר רבים מהם זרים ומבוגרים.

יושב הראש המשותף של איל"ר, סטיבן שווגר, שלח מכתב לטוסק ב-29 במאי, 2012, ובו ביטא את אכזבתו מן ההחלטה, וביקש כי ייפתח דיאלוג בין איל"ר ובין ורשה לצורך דיון בסוגיה.

בעקבות זאת, סירב משרד החוץ הפולני להשתתף בוועידה לסקירת נכסי דלא ניידי, אשר התקיימה בנובמבר 2012 בפראג, ובה השתתפו 40 מדינות.