Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על דו"ח חדש ביוזמת הפרלמנט הבלגי שמצא כי חברת הרכבות הלאומית של בלגיה (SNCB) שיתפה פעולה עם הרשויות הגרמניות בגירוש המוני של יהודים במהלך מלחמת העולם השנייה

מהממצאים עולה כי SNCB קיבלה תשלומים בסך יותר מ-50 מיליון פרנקים בלגיים מגרמניה עבור גירושם של יותר מ-25,000 יהודים, צוענים, לוחמי תנועת הרזיסטנס ועובדי כפייה ב-28 משלוחים בין השנים 1942 ו-1944   [...]