Latest News

משלחת איל"ר – הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש ביקרה במולדובה, פגשה גורמי ממשל ונציגי הקהילה היהודית בכנס ציון 120 שנה לפוגרום קישינב

משלחת איל"ר פגשה את הנציג המיוחד של מולדובה למדיניות זיכרון (השואה) ומאבק באנטישמיות שמונה לראשונה; והשתתפו בכנס לציון פוגרום קישינב, לצד גורמי ממשל, אנשי אקדמיה, מומחים וחברי הקהילה היהודית [...]

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) ומחלקת המדינה האמריקאית אירחו כנס בינלאומי שני של שליחים לענייני שואה בנושא השבת רכוש

וושינגטון, 1 בנובמבר 2023:  בכנס שנערך היום במחלקת המדינה, הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) ומחלקת המדינה האמריקאית כינסו יחד נציגים מעשר מדינות, ביניהם שליחים מיוחדים להשבת רכוש, [...]