Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על הצעת ראש ממשלת ליטא בנושא השבת רכוש מתקופת השואה

החקיקה המוצעת מעניקה פיצוי סמלי בסך 37 מיליון אירו בגין נכסים פרטיים שנגזלו בתקופת השואה ועוסקת ברכוש יהודי ללא יורשים (ניו יורק, ניו יורק), 20 בנובמבר 2022: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש [...]

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) השתתף יחד עם שרים, גורמי ממשל וראשי ארגונים בינלאומיים בוועידת טרזין II וקרא לעשות בדחיפות צדק עם קורבנות השואה ויורשיהם

  הועידה התמקדה בהשבת רכוש מתקופת השואה וסוגיות רלבנטיות; נציגים מ-47 מדינות העלו רעיונות חדשים לצעדים נוספים שניתן לנקוט כדי ליישם את הצהרת טרזין מ– 2009 ניו יורק, ניו יורק, 10 בנובמבר [...]