Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) משיק זו השנה השלישית את קמפיין המדיה החברתית MyPropertyStory: Speak About Justice# – מאחורי כל רכוש שנגזל מסתתר סיפור

  הקמפיין מתרחב לטיק טוק, ניצולי שואה וצעירים מדברים על עשיית צדק בגין גנבת הרכוש חסרת התקדים מיהודים ומקהילות יהודיות במהלך השואה ובעקבותיה. (ירושלים, 27 בינואר 2022): בתאריך שבו חל יום הזיכרון [...]

איל"ר – הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש מברך על ההחלטה ההיסטורית של האו"ם אשר דוחה ומגנה את הכחשת השואה.

העצרת הכללית של האומות המאוחדות אישרה ביום השנה ה– 80 לוועידת ואנזה את הגדרת העבודה להכחשה וסילוף של השואה של "הברית הבינלאומית לשימור זכר השואה" (IHRA).  (ניו–יורק, 20 [...]