Latest News

ועידת התביעות ואיל"ר מכריזים על פרסום אונליין של 150 מבצעים להחרמת ספריות על ידי הנאצים בבלגיה

הפרסום ההיסטורי ברשת מתעד ספריות פרטיות בתקופת המלחמה, שהכילו יותר מרבע מיליון ספרים (ניו יורק, ניו יורק), 7 בדצמבר 2020: הוועידה על תביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה  (ועידת התביעות) והארגון [...]