Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) משיק זו השנה השנייה את הקמפיין #MyPropertyStory -הדור הבא

"מאחורי כל רכוש שנגזל יש סיפור" ניצולים, ילדים ונכדים של ניצולים חולקים סיפורים על חיים ששונו לעד כתוצאה מהשואה ומראים כיצד בתים, אדמות, עסקים או רכוש אישי הם מייצגים קשר חשוב וחזק [...]