Latest News

דיפלומט פולני לשעבר מונה כמנהל ארגון מורשת יהדות פולין

(ורשה, פולין) 8 באפריל, 2019: הקרן לשימור המורשת היהודית בפולין (FODZ) , שותפות של הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (WJRO) ואיגוד הקהילות היהודיות בפולין, שמחה להודיע ​​על המינוי של פיוטר פוכטה [...]

הארגון העולמי להשבת רכוש (איל"ר) משיק את קמפיין הרשת MyPropertyStory# – מאחורי כל רכוש שנגזל יש סיפור

פורסם בתאריך 8.4.2019 ניצולי שואה ומשפחותיהם משתפים סיפורים אודות חייהם טרם השואה על מנת להראות כיצד בתיהם, אדמותיהם, עסקיהם ורכושם האישי הנם נדבך חשוב ועוצמתי המקשר אותם לעברם (ניו יורק, ניו [...]