Latest News

הארגון העולמי להשבת רכוש (איל"ר) משיק את קמפיין הרשת MyPropertyStory# – מאחורי כל רכוש שנגזל יש סיפור

פורסם בתאריך 8.4.2019 ניצולי שואה ומשפחותיהם משתפים סיפורים אודות חייהם טרם השואה על מנת להראות כיצד בתיהם, אדמותיהם, עסקיהם ורכושם האישי הנם נדבך חשוב ועוצמתי המקשר אותם לעברם (ניו יורק, ניו [...]