Latest News

סיוע כלכלי מיוחד לניצולי שואה בתקופת הקורונה:

9 מיליון שקלים יועברו לניצולים נזקקים מרומניה

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) הודיע על העברת כספים ל-2,100 ניצולים נזקקים בארץ #  בחמש השנים האחרונות הועברו כ-60 מיליון שקל לניצולי שואה נזקקים מרומניה # איל"ר: בימים קשים אלה, מענקים אלה יסייעו לניצולי שואה נזקקים לחיות בכבוד הראוי להם" 

בשורה משמחת לניצולי שואה נזקקים מרומניה בימי הקורונה הקשים: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) הודיע השבוע על העברת סכום כולל של כ-9 מיליון שקלים ל-2,100 ניצולים נזקקים. מקור הכספים הוא מרכוש קהילתי שנגזל בשואה והושב לקהילה היהודית.

הכספים התקבלו דרך קרן קריטטיאה ברומניה ובאמצעות תכנית של ועידת התביעות. בהודעה משותפת אמרו גדעון טיילור, יו"ר הפעולות של איל"ר והשגרירה קולט אביטל, סגנית נשיאת קרן קריטטיאה, כי "בימים קשים אלה, מענקים אלה יסייעו לניצולי שואה נזקקים מרומניה החיים בישראל לחיות בכבוד הראוי להם".

מתוך סכום של 9,143,000 שקל, מענקים בסך 5,760 שקלים יועברו ל-1,200 ניצולים שמקבלים השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי. בנוסף, כ-920 ניצולים המוגדרים כנזקקים על פי גובה הכנסותיהם והמוגבלויות שלהם, יקבלו מענק אישי בסך 2,202 שקלים.

במהלך 5 השנים האחרונות, הועברו אל ניצולי השואה יוצאי רומניה בישראל מעל ל-57.5 מיליון שקלים שהתקבלו מהשבת רכוש שנגזל מהקהילות היהודיות ברומניה בשואה.

תכנית הסיוע לניצולים יוצאי רומניה מנוהלת על ידי ועידת התביעות בשם קרן קריטטיאה, שנוצרה בשיתוף פעולה בין איל"ר לפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה (FEDROM) על מנת לטפל בהשבת רכוש יהודי קהילתי. ועידת התביעות פעלה יחד עם ממשלת ישראל כדי  לאתר ניצולים קשישים הזכאים לתמיכה. איל"ר ו- FEDROM, נושאים ונותנים כדי להשיב את הרכוש שנגזל ע"י הנאצים ובהמשך הולאם ע"י המשטר הקומוניסטי ברומניה.

 

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il