Latest News

ניצולי שואה סרביים המתגוררים בכל מקום בעולם יקבלו סיוע כספי חדש

תפנית חיובית ביחס לרכוש יהודי מתקופת השואה:

סרביה מפצה ניצולי שואה בגין רכוש יהודי ללא יורשים סרביה היא המדינה הראשונה מאז הצהרת טרזין בשנת 2009 להשיב רכוש יהודי ללא יורשים מתקופת השואה  / ניצולי שואה סרביים מ-27 מדינות  בעולם  יקבלו סיוע כספי חדש / "אנו מפצירים במדינות נוספות ללכת בעקבותיה של סרביה ולהשיב רכוש יהודי ללא יורשים", אמר גדעון טיילור, יו"ר ועדת התפעול של איל"ר. 

לאחר שנים של מאמצים, חל מפנה בנכונות  לפצות ניצולי שואה בגין רכוש יהודי ללא יורשים שנגזל על ידי הנאצים.

תכנית חדשה הושקה בסרביה שתעניק, בפעם הראשונה, מענקים כספיים דחופים לניצולי שואה מסרביה המתגוררים בכל רחבי העולם.

תכנית ההטבות היא תוצאה של חוק סרבי שאושר ב-12 לפברואר 2016, שתספק גם תמיכה כלכלית לשיקום חיי הקהילה היהודית בסרביה.

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר)  ופדרציית הקהילות היהודיות בסרביה (SAVEZ) מילאו תפקידים מרכזיים באישור החקיקה.

סרביה היא המדינה הראשונה שחוקקה חוק להשבת רכוש ללא יורשים מאז הצהרת טרזין ב-2009 שקראה ל- 47 מדינות לפעול להשבת רכוש יהודי מתקופת השואה, לרבות רכוש ללא יורשים.

בימים אלה, נשלחים מכתבים לאלפי ניצולי שואה ממוצא סרבי לשעבר המתגוררים ב-27 מדינות ברחבי העולם, כולל סרביה.

ארגון SAVEZ יקבע מי הם הזכאים וינהל את התשלומים. הדד ליין להגשת בקשות לפיצוי לשנת 2017 הוא 31 ביולי.

" זהו צעד היסטורי שיספק פיצוי ומידה של צדק לניצולי שואה סרביים וזאת לאחר  יותר מ-70 שנה מאז שהנאצים הכריזו כי סרביה נקייה מיהודים" אמר גדעון טיילור, יו"ר ועדת התפעול של איל"ר. " אנו מפצירים במדינות נוספות ללכת בעקבותיה של סרביה ולהשיב רכוש יהודי ללא יורשים ,כך שניצולי שואה נזקקים עוד  יוכלו ליהנות מסיוע זה בחייהם."

במסגרת חוק  המהווה  מודל  לחקיקה  בעניין השבת רכוש, הממשלה הסרבית תספק 950,000 אירו בשנה לתקופה של 25 שנה  לקהילה היהודית. 20 אחוז מכספים אלו יופרשו עבור תשלומים ישירים לניצולי שואה וזאת לפחות ב-10 שנים הראשונות. מקור מימון נוסף עבור התכנית יבוא  מהשבת רכוש ללא יורשים ונכסים יהודים שלא נתבעו – נכסים שנגזלו מיהודים בסרביה בתקופת השואה.

החוק מכיר גם בהרס הקהילה היהודית הסרבית ורציחתם של עשרות אלפי יהודים בידי הנאצים במהלך השואה. ב-13 חודשים הראשונים של הכיבוש הנאצי של סרביה ובנאת, נרצחו  כ-16,000 יהודים שהם כ-90 אחוז מיהודי סרביה שלפני המלחמה. כיום חיים  בסרביה  כ-3,000 יהודים .

המכתבים לניצולי השואה נשלחים על ידי ועידת התביעות  ואיל"ר, בשיתוף פעולה עם משרד האוצר.

לברור פרטים נוספים ולהגשת  בקשה לתמיכה מהתכנית ניתן לפנות לאתר האינטרנט www.wjro.org.il

צילום: באדיבות Dobrislava

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il