Latest News

הערותיו של גדעון טיילור בטקס החתימה עם לוקסמבורג  על השבת רכוש  מתקופת השואה

27.1.2021

גדעון טיילור, יו"ר המבצעים, הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש

אורחים נכבדים, בשם הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש,  לכבוד לי  להיות שותף להסכם היסטורי זה עם ממשלת הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג, תחת  הנהגתו של ראש הממשלה בטל, ויחד עם  שותפינו בקהילה היהודית בלוקסמבורג ובקרן לוקסמבורג לזכר השואה. ברצוני להודות לממשלות ארצות הברית וישראל על תמיכתם העזה בהסכם זה, ובמיוחד לשגריר ארה"ב לשעבר, ג'יי. רנדולף אוונס, על תמיכתו הכנה והבלתי נלאית למען ניצולי השואה.

בעת שאנו חותמים על הסכם זה, אני חושב על הפחד העצום שאחז ביהודים בלוקסמבורג, כאשר נאצים גרמנים אספו אותם באתר Cinqfontaines והעמיסו אותם על רכבות בדרך למותם. כאשר הם חוו את האנושות ברוע המרבי שלה, האם מי מהקורבנות התמימים הללו היה יכול להעז לדמיין שכעבור 80 שנה, לוקסמבורג החזקה, החופשית והדמוקרטית, תחתום על הסכם זה ותקים באותו  מקום בדיוק אתר לזכר הקורבנות , שינציח את חייהם לפני השואה?

ההסכם פורץ הדרך שנחתם היום, מבטיח מידה של צדק לניצולי השואה ולבני משפחותיהם.

איננו יכולים לתקן או להפחית בשום צורה את הפשעים הנוראיים שביצעו הנאצים ומשתפי הפעולה שלהם נגד יהודים בלוקסמבורג וברחבי אירופה.

אולם היום, יהודים ברחבי העולם ויהודי לוקסמבורג, חוברים לממשלת לוקסמבורג כדי להכריז על התחייבות קדושה לקורבנות השואה: לעולם לא נשכח אתכם  ומורשתכם תישאר בחיים. במילותיו של אלי ויזל, "כי בסופו של דבר, מדובר בזיכרון, במקורותיו ובעוצמתו, וכמובן, בהשלכותיו."

בהתייחסו להסכם זה, מרסל סלומון, ניצול שואה ואזרח לוקסמבורג גאה, המתגורר כיום בישראל, אמר כי מחויבותו לקידום זיכרון השואה בלוקסמבורג נובעת מחובתו כלפי הוריו והקהילה היהודית בלוקסמבורג, ומאחריותו לכבד את הנרצחים, בהם  סבתו ושני דודים שלו. כיום, אנו מקבלים על עצמנו את האחריות הנצחית הזו של הזיכרון.

ההסכם עליו אנו חותמים היום מכיר בגזל האכזרי  של רכושם של יהודי לוקסמבורג, כחלק בלתי נפרד מהשואה.

כספים מהסכם זה לניצולים מלוקסמבורג יהוו הכרה סמלית במה שקרה להם. ההסכם קובע גם מנגנון ברור לזיהוי ולהשבת חשבונות בנק רדומים, פוליסות ביטוח ויצירות אמנות שנבזזו.

העבר והעתיד קשורים זה בזה בקשר בל יינתק. הסכם זה מכיר במה שקרה על אדמת לוקסמבורג הכבושה בעבר וגם  מתווה  תוכנית לחינוך לעתיד. ההסכם הזה אומר שני דברים. ראשית, ההיסטוריה חשובה. שנית, העתיד עדיין נכתב, והבנת העבר יכולה לעזור לנו ללמוד כיצד ליצור עולם טוב יותר וצודק יותר.

אנו מצפים לעבוד עם ממשלת לוקסמבורג על יישום הסכם זה.

נקווה שהסכם היסטורי זה יהווה גם קריאה נחושה למדינות אירופה אחרות,  כדי שיפעלו בדחיפות על מנת לקיים את ההתחייבויות שלהן באישור הצהרת טרזין משנת 2009 על נכסי  תקופת השואה. בהצהרת טרזין הן התחייבו  להבטיח את רווחת ניצולי השואה, לשמר את זכרם, לטפל בסוגיות חשובות מתקופת השואה וללמד את השואה לכל דור.

תודה.

למידע נוסף, אנא צרו קשר עם
pr@wjro.org.il

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il