Latest News

הוארך המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה ישירה במסגרת תכנית התשלום של לוקסמבורג

המועד האחרון החדש – 31 בינואר 2022

  איל"ר שמח להודיע כי המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה ישירה במסגרת תכנית התשלום של לוקסמבורג הוארך ל-31 בינואר 2022, כדי להבטיח כי לניצולי השואה יהיה די זמן להגיש בקשה לתכנית. מגישי בקשה שזכאותם אושרה והגישו את בקשתם עד 15 באוקטובר 2021 עדיין יקבלו את התשלום הראשון מייד כשיתאפשר לאחר המועד האחרון המקורי. (לפרטים נוספים על התשלום במסגרת התכנית אנא קראו להלן).

"אנו קוראים לכל מי שעשוי להיות זכאי להגיש בקשה", אמר גדעון טיילור, יו"ר הפעולות, הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר). "הסכם לוקסמבורג הוא הכרה חשובה מצד לוקסמבורג בהיסטוריה שלה בתקופת השואה".

פרטי הזכאות:

כדי להיות זכאים לתכנית, על מגיש הבקשה להיות אדם שנרדף כיהודי על ידי המשטר הנאצי או בני בריתם בכל עת בין ינואר 1933 למאי 1945 ואשר:

  1. חי כיום בדוכסות הגדולה של לוקסמבורג, או
  2. חי בדוכסות הגדולה של לוקסמבורג בכל עת בין ינואר 1933 למאי 1945.

פרטי התכנית:

תכנית התשלום של לוקסמבורג לתמיכה ישירה היא פרי הסכם היסטורי שנחתם ב-27 בינואר 2021 – יום הזיכרון הבינלאומי לשואה – בין הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר), הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג, הקהילה היהודית של לוקסמבורג וקרן לוקסמבורג לזיכרון השואה.

בהסכם, הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג התחייבה לשלם תשלום חד פעמי בסך 1,000,000 אירו שיתמוך ישירות בניצולי שואה. סכום זה יחולק באופן שווה בין מגישי בקשות שזכאותם אושרה.

פרטי התכנית:

התשלום החד פעמי יתבצע בשני תשלומים. התשלום הראשון יתבצע זמן קצר לאחר המועד האחרון (מגישי בקשה שזכאותם אושרה והגישו את בקשתם עד 15 באוקטובר 2021 עדיין יקבלו את התשלום הראשון זמן קצר לאחר המועד האחרון המקורי). התשלום השני והאחרון צפוי להתבצע בתחילת 2022, לאחר שכל הבקשות יטופלו באופן מלא.

פרטים להגשת בקשה:

את טופס הבקשה ניתן למצוא כאן או על ידי שליחת מייל לכתובת LuxembourgFund@claimscon.org

 

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il