Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) ומחלקת המדינה האמריקאית אירחו כנס בינלאומי שני של שליחים לענייני שואה בנושא השבת רכוש

וושינגטון, 1 בנובמבר 2023:  בכנס שנערך היום במחלקת המדינה, הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) ומחלקת המדינה האמריקאית כינסו יחד נציגים מעשר מדינות, ביניהם שליחים מיוחדים להשבת רכוש, שגרירים ומומחים שדנו בטיפול בסוגיות תלויות ועומדות של השבת רכוש מתקופת השואה. הקבוצה עסקה במציאת פתרונות יעילים ומעורבותן של ממשלות אירופיות בהשגת צדק לניצולי שואה, בני משפחותיהם וקהילות יהודיות שרכושם נבזז בתקופת השואה.

בכינוס, איל"ר והמשתתפים גינו נחרצות את המתקפה הברוטלית של חמאס נגד ישראל ב-7 באוקטובר. המשתתפים שוחחו גם על העלייה המדאיגה באנטישמיות בעולם ועל חשיבותו הרבה של חינוך בנושא שואה.

 

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il