פעילות איל"ר בסלובניהSlovenia

 

בסלובניה לא קיימת חקיקה בדבר השבתם של נכסים קהילתיים, אף כי חוק ההפרטה של הרפובליקה של סלובקיה, אשר נחקק על ידי הפרלמנט ב-1991, עוסק בהשבתם של נכסים פרטיים.

נושאים קשורים

רקע על אודות השבת רכוש במדינות יוגוסלביה לשעבר

נכסים קהילתיים

במרוצת השנים, למרות היעדרו של חוק להשבת נכסים קהילתיים, קיבלה לידיה הקהילה היהודית בסלובניה כמה נכסים, לרבות בית כנסת בלנדווה, באמצעות הסכמים עם הממשלה. בשנת 2006 הגיעו הקהילה היהודית ואיל"ר להסכמה על הקמתה של קרן אשר תקבל לידיה נכסים קהילתיים יהודיים כלשהם או פיצוי הקשור אליהם, ותנהל אותם.

נכסים ללא יורשים

בית הכנסת במאריבור

בית הכנסת במאריבור

בסלובניה לא קיים כל חוק להשבתם של נכסים מוחרמים אשר אין להם יורשים.

בשנים האחרונות מינתה הממשלה שתי ועדות – "הוועדה לטיפול בסוגיות בלתי פתורות הנוגעות לקהילות דתיות" (בשנת 2000) ו"והסקטור לתיקון עוולות" (ספטמבר 2005) – לצורך לימוד סוגיית השבתם של נכסים קהילתיים ושל נכסים ללא יורשים. בשנת 2011, הכינו איל"ר והקהילה היהודית דו"ח על אודות נכסי דלא ניידי אשר נמצאו בעבר בבעלות יהודית.

נכסים פרטיים

חוק ההפרטה דורש כי התובע יהיה בעל באזרחות סלובנית, וחל על נכסים אשר הוחרמו לאחר 1945 בלבד. הליך הטיפול בתביעות סבל מהיעדר כוח אדם מיומן, מכמות בלתי מספקת של רישומי בעלות וכתוצאה מכך מהיעדר שקיפות ומקבלת החלטות בלתי עקבית.

אף כי הוגשו כ-40,000 תביעות להשבת נכסים פרטיים, הרי שבעלי הנכסים היהודיים ויורשיהם לא עמדו בדרך כלל בתנאים הנדרשים לצורך הגשת תביעות. מרבית האוכלוסייה היהודית נרצחה או גורשה מן המדינה במהלך השואה, וחוק ההשבה הסלובני חל על נכסים אשר הוחרמו לאחר 1945 בלבד. זאת ועוד, כמתואר לעיל, על פי "חוקי טיטו" אולצו סלובנים אשר היגרו לישראל בשנים 1948–1950 לוותר על אזרחותם היוגוסלבית, לוותר על רכושם לטובת המדינה כתנאי מוקדם לעזיבתם את הארץ. הקהילה היהודית עומדת על כך כי החוק יבוטל, אם כי עד כה בחוסר הצלחה.