קיום עקרונות הצהרת טרזין

פעילות איל"ר בפוליןציר זמן: השבת נכסים פרטיים בפולין / פרופילי השבת רכוש פולניים / הטבות לניצולי שואה ממוצא פולני מטעם ממשלת פולין

למעלה מ-40 מדינות אישרו את הצהרת טרזין בדבר נכסים מתקופת השואה וסוגיות הקשורות בהם, במהלך ועידת פראג ביולי 2009, וכן את המסמך שכותרתו "הנחיות ונהלים מועדפים להשבה ולפיצוי של נִכְסֵי דְלָא נָיְדֵי" (מקרקעין) אשר הוחרמו או נתפסו באופן לא חוקי על ידי הנאצים, הפשיסטים ומשתפי הפעולה עמם בתקופת השואה בשנים 1933–1945". פולין בחרה להסיר את תמיכתה בהנחיות ובנהלים המועדפים.

מסמכים אלה מספקים הנחיות ספציפיות ומפורטות למדינות השבה או מתן פיצוי הוגן עבור נכסים אלה. כך, לדוגמה, ההצהרה "הכירה בנזק שאין לו גבול אשר נגרם ליחידים… כתוצאה מתפיסה בלתי מוצדקת בתקופת השואה" וקראה לממשלות "לטפל בתביעות לגבי נכסים פרטיים של קורבנות השואה, המתייחסות לנכסי דלא ניידי של בעלים קודמים או של יורשים, באמצעות השבת זכות הקניין או מתן פיצוי… באופן הוגן, מקיף ובלתי מפלה[.]כאמור, על הליך ההשבה או הפיצוי להיות מהיר, פשוט, נגיש, שקוף, בלתי מעיק ולא יקר עבור התובע הבודד[.]"

לאור העקרונות אשר אושרו בהצהרת טרזין, חיוני כי פולין, החברה בקהילת המדינות הדמוקרטיות, תפתח חקיקה ותפעל לקיומה. על החקיקה להביא בחשבון את העקרונות הבאים:

  • החקיקה תחול על כל הנכסים אשר נמצאו בבעלותם של יהודים ולא יהודים, אשר הוחרמו על ידי הנאצים ומשתפי הפעולה עמם החל מספטמבר 1939, ו/או הולאמו לאחר מכן על ידי המשטר הקומוניסטי.
  • יש לכלול נכסים הנמצאים בוורשה.
  • יש להשיב את זכות הקניין, ודאי כאשר מדובר בנכסים המוחזקים על ידי הממשלה, בכל דרג שהוא.
  • סכום הפיצוי יהיה הוגן, מפורט וישולם באופן מידי.
  • יש ליצור הליך פשוט להגשת תביעות, בלתיבירוקרטי ושקוף, המעניק לכל התובעים גישה קלה למערכת, ללא מכשולים חוקיים, ללא עלות או בעלות נמוכה.