WarsawFriendsהשבת רכוש בוורשה

מידע לניצולי שואה ויורשיהם

מועד אחרון בן ששה חודשים שנקבע על ידי פולין

ביום ה- 17 בספטמבר 2016, נכנס לתוקף חוק פולני אשר יבטל תביעות רכוש פרטיות רבות בעיר וורשה, התלויות ועומדות ושהוגשו אחרי 1945 (שיכונה להלן : "חוק וורשה") אלא אם בעלי הרכוש או יורשיהם יפנו ויפעילו מחדש את התביעה שלהם.

בתגובה, הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) השיק דף אינטרנט חדש זה כשירות לניצולי שואה ויורשיהם אשר יכול שהיו בעלים של רכוש בוורשה ולפיכך ייתכן שהם זכאים להמשיך בתביעה שלהם אשר הוגשה אחרי 1945 תחת צו ורשה (קישור לדף הסבר של צו ורשה Warsaw Decree).

בדף זה קיים מסד נתונים שניתן לחפש בו, אשר הוכן על ידי איל"ר על מנת לסייע לכם לזהות האם אתם או קרוב משפחה שלכם הגיש תביעה על פי צו וורשה.

נכון להיום, אלפי תביעות עדיין תלויות ועומדות. ניצולי שואה רבים אינם זוכרים שהם הגישו תביעות אחרי השואה. רבים מהיורשים שלהם אפילו לא יודעים שקרובי המשפחה שלהם הגישו תביעות.

אנא שימו לב: חוק וורשה החדש אינו יוצר הליך להגשת תביעות חדשות. תביעה חייבת להיות כבר מוגשת בעיריית וורשה על פי צו וורשה.


מטרתו של דף האינטרנט

דף זה נועד לסייע לניצולי השואה ויורשיהם לענות על מספר שאלות יסוד:

 1. האם ייתכן שאתה או קרוב משפחה שלך הגישו בעבר תביעה על פי צו וורשה משנת 1945?
 2. אם כן, כיצד תוכל לשמר את תביעת הרכוש שלך ולהמשיך בהליך השבה?
 3. אילו משאבים זמינים על מנת לסייע לך?

חפש את התביעה שלך – מסד הנתונים של איל"ר בוורשה

מסד הנתונים החדש של איל"ר נועד לסייע לך לגלות אם אתה או בעלים אחר באותו רכוש הגיש תביעה על פי צו וורשה.

עיריית וורשה פרסמה רשימה של 2,613 כתובות רחוב לגבי תביעות פתוחות ב"ספר הלבן" שלה משנת 2016. ואולם, הם לא פרסמו את שמות התובעים או הבעלים של הנכסים – רק כתובות הרחובות.

מסד הנתונים של איל"ר עושה התאמה בין כתובות של 2,613 רחובות מרשימת העירייה לבין שמות בעלי הנכסים שנמצאו במדריך בעלי הבתים של וורשה לשנים 1939/1940, או מקום בו הדבר אינו אפשרי, לבין מדריך בעלי הבתים משנת 1930, וכן דרך השימוש במידע משכנתאות. יש להקליק כאן על מנת לעדיין במסד הנתונים של איל"ר (קישור).


הערות חשובות

 • מסד נתונים זה נועד למטרות מידע בלבד, כשירות לניצולי השואה ויורשיהם. במידע במסד הנתונים אינו מהווה יעוץ משפטי ואיל"ר אינה יכולה להבטיח את הדיוק שלו.
 • זה שהנכס שלך או השם שלך מופיע במסד הנתונים אינו מבטיח שקיימת תביעה בת תוקף.
 • א לשים לב: המאגר מידע שאיל"ר פרסם מבוסס על רשימת נכסים שפורסם על ידי עיריית ורשה. חלק מהנכסים ברשימה בכפוף להחלטה שהתקבלה על ידי שלטונות פולין. תרגום לא רשמי של הכותרת של נספח 2  'בספר הלבן', מהדורת יוני 2016 הוא "רשימה של הליכי צו ורשה שטרם התקבל החלטה לגבם, וביניהן גם כאלה שבהם שר האוצר הנפיק החלטה השיפוי."
 • לא לגבי כל כתובת הצלחנו לזהות שמות במדריך הנכסים לשנים 1939/1940 או 1930 או באמצעות שימוש במידע משכנתאות זמין.
 • השם שהופיע במדריך הנכסים לשנים 1939/1940 או 1930 או במידע משכנתאות אינו בהכרח השם של האדם שהגיש את התביעה בשנת 1945 או קרוב משפחה של אותו אדם.
 • איל"ר אינה יודעת אם קיימות תביעות פתוחות נוספות מעבר לאלה המופיעות ברשימה.

מה לעשות אם הנך או קרוב משפחה שלך הגשתם תביעה לנכס בוורשה

על פי חוק וורשה החדש, עיריית וורשה תפרסם הודעה באתר שלה, וכן בעיתון לאומי פולני ועיתון מקומי פולני, לגבי כל נכס בנפרד. בתאריכים שמופיעים בטבלה מתחת, העיר וורשה פרסמה את ההודעות הבאות הנוגעות לרכושֿֿֿֿֿ/נכסים:

תאריך (פרסום) ההודעה על הנכסים מספר ההודעות (שפורסמו) על הנכסים
22.2.2017 48
29.3.2017 15
26.4.2017 21
5.6.2017 20
19.7.2017 3
7.27.2017 3
19.9.2017 22
23.11.2017 11
22.12.2017 2
31.01.2018 10
12.03.2018 33
25.04.2018 6
25.05.2018 4
20.06.2018 8
20.07.2018 3
20.08.2018 2
20.09.2018 2
30.11.2018 2
14.12.2018 1
19.01.2019 3
15.03.2019 12
12.04.2019 4
08.05.2019 3
10.06.2019 4
10.07.2019 1
12.08.2019 2
23.10.2019 2
11.12.2019 4
1.22.2020 3
8.22.2020 9
1.8.2021 8
1.22.2021 35
2.5.2021 17
3.5.2021 12
4.28.2021 19
7.23.2021 26
9.22.2021 16
10.27.2021 14
11.19.2021 28
12.17.2021 19
3.10.2022 10
5.6.2022 19
5.20 & 5.27.2022 15
7.15.2022 10
9.2.2022 4
9.9.2022 15
10.21.2022 21
11.15.2022 26
12.16 & 12. 23.2022 8
2.17 & 24.2023 39
4.14.2023 48
4.28.2023 7
6.30 & 7.7.2023 52
8.25.2023 22
11.17 & 24.2023 29
12.1.2023 2
3.1.2024 24
5.10.2024 16

את ההודעות האחרונות של העיריה המתייחסות לכל נכס , ניתן למצוא באנגלית ופולנית באתר של העיריה כאן, וכן ריכוז  של כל 822 ההודעות באנגלית ניתן למצוא כאן. בנוסף, ניתן למצו 58 טבלאות (טבלה עבור כל אחת מההודעות, נכללת בטבלה מעל) ריכוז המידע המופיע בהודעות ניתן למצוא כאןיש לשים לב לכך שמסמך זה לא הוכן ולא נבדק  על ידי איל"ר.

 • יש לכם ששה חודשים לפנות ממועד פרסום ההודעה של עיריית וורשה בנוגע לנכס שלכם.
 • יש לכם שלושה חודשים לאחר מכן לספק הוכחה לכך שיש לכם זכות בנכס. הדבר עשוי להיות כרוך בנקיטת הליך משפטי בוורשה, כגון הליכי ירושה על מנת להוכיח שהנכם יורשים.
 • אם בעל הרכוש לא יעמוד במועדים אלה, התיק יבוטל והרכוש יועבר לאוצר המדינה או לעיריית וורשה.

נא לשים לב:

נכון לעכשיו לא ידוע מתי עיריית וורשה תפרסם את ההודעה לגבי כל נכס נתון. הודעה כאמור תפעיל את לוח הזמנים ב ן ששת החודשים לגבי אותו נכס ספציפי.

ואולם, אפילו אם העיריה לא תפרסם הודעה לגבי הנכס שלכם, עדיין תוכלו להמשיך עם התביעה.


עזרה ומשאבים נוספים

 1. סיוע טכני

ועדת ההשבה של נכסי ניצולי שואה, הפועלת להשבת נכסים פרטיים בפולין, מספקת יעוץ מסוים לגבי איתור עורך דין בנוגע לתביעות. ראה כאן (קישור).

 1. איל"ר אינה יכולה להמליץ על עורכי דין.
 2. תרגום לאנגלית של חוק וורשה החדש נמצא כאן.
 3. מה אם לא תמצאו התאמה לרכוש שלכם במסד הנתונים של איל"ר?
 • ייתכן שתרצו להמשיך לחפש אם לא תמצאו התאמה במסדר הנתונים של איל"ר. הוראות לעריכת חיפוש נוסף ניתן למצוא כאן .
 • בעלי נכסים או יורשיהם אשר לא הגישו בעבר תביעה, יכול להיות שירצו להתייעץ עם עורך דין בשאלה אם יש דרכים נוספות על פי הדין הקיים לקבל השבה או פיצוי בגין הנכס שלהם בוורשה.

איל"ר תעדכן את אתר האינטרנט הזה ככל שהיא תקבל מידע נוסף מעיריית וורשה.

איל"ר תמשיך לדחוק בממשלת פולין להעביר חקיקה שתאפשר לאנשים להגיש תביעות לנכסים בוורשה וברחבי פולין. ניתן לגלות מידע נוסף אודות המאמצים של איל"ר בפולין (קישור) ולהירשם  לקבלת עדכונים (קישור)

איל"ר מודה לוועידה לתביעות יהודיות חומריות נגד גרמניה (ועידת התביעות) על תמיכתם הנדיבה בפיתוח מסד נתונים והפצת מידע על תוכנית זו.

איל"ר מאשרת בהוקרה עמוקה את הסיוע של לוגן קלינווקס בפרויקט זה. מר קלינווקס (GenealogyIndexer.org), גנאולוג המתמחה בהעברה לפורמט דיגיטלי ושימוש במדריכים פולנים, התאים את כתובות הרחובות המובאים בנספח 2 לספק הלבן למדריך בעלי הבתים לשנים 1939/1940, או מקום בו הדבר לא היה אפשרי, למדריך בעלי הבתים לשנת 1930, וכן עשה שימוש במידע משכנתאות.

צילום: מוזיאון ארצות הברית לזכרון השואה באדיבות יילה שרמן