Latest News

הודעת איל"ר על השבת יצירות אמנות של האמן אגון שילה שנבזזו במהלך השואה ליורשיהן

שבעה ציורים של שילה הוחזרו במנהטן ליורשיו של פריץ גרינבאום,  שנרצח על ידי הנאצים בתקופת השואה (ירושלים), 20 בספטמבר 2023: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על השבתן היום של שבע [...]

הודעת איל"ר על השבת יצירות אמנות שנבזזו בקרואטיה במהלך השואה ולאחריה ליורשיהן

המוזיאון הלאומי לאמנות מודרנית בקרואטיה השיב יצירות אמנות ליורשו של רייקסמן שנרצח על ידי הנאצים בתקופת השואה (ירושלים), 21 בספטמבר 2023:  הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על [...]

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) משיק קמפיין בינלאומי המכוון בעלי רכוש יהודיים ויורשיהם מליטא העשויים להיות זכאים לתוכנית פיצוי סמלי וקורא להם להגיש בקשה עד ה-31 בדצמבר

קרן רצון טוב תעניק תשלום סמלי חד–פעמי ליהודים ליטאיים או יורשים המוגדרים לזכאים לפיצוי בגין רכוש דלא ניידי (נדל"ן) פרטי שנבזז בליטא בתקופת השואה ולאחריה; הסכום הכולל יעמוד על סך 5-10 [...]