Latest News

הודעת איל"ר על חוק צרפתי חדש בנושא אמנות מתקופת השואה

(ירושלים), 24 ביולי 2023: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על חוק משמעותי חדש שנכנס לתוקף אתמול בצרפת, אשר מאיץ השבתם של ציורים, ספרים ופריטי דת בבעלות יהודית שנגזלו בתקופת השואה [...]