Latest News

הודעת איל"ר על הסכמתה של רומניה לשלם פנסיה לניצולי שואה החיים בישראל

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על הסכמתה של רומניה להעניק קצבת פנסיה לכ-7,000 ניצולי שואה החיים בישראל. לאחר יותר משש שנים הושגה עסקה בתיווכה של השגרירה קולט אביטל מטעם מרכז [...]