Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מודיע על מינוי מארק ויצמן למנהל תפעול ראשי

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) שמח להודיע על מינויו של מארק ויצמן למנהל תפעול ראשי החל מ-1 בספטמבר 2021. מר ויצמן ימלא תפקיד מוביל במאמצי הסינגור והמשא ומתן של איל"ר להשבת רכוש [...]