Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) חתם על הסכם היסטורי עם לוקסבורג בנושא השבת נכסים מתקופת השואה

ההסכם מספק כספים לניצולי שואה; מקצה משאבים ייעודיים להנצחת השואה, זיכרון, חינוך ומחקר בלוקסמבורג; מטפל בבעיות רכוש מרכזיות (לוקסמבורג) 27 בינואר 2021: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש  [...]

הערותיו של גדעון טיילור בטקס החתימה עם לוקסמבורג  על השבת רכוש  מתקופת השואה

 27.1.2021 גדעון טיילור, יו"ר המבצעים, הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש אורחים נכבדים, בשם הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש,  לכבוד לי  להיות שותף להסכם היסטורי זה עם ממשלת הדוכסות הגדולה של [...]