Latest News

הקונגרס האמריקני אישר חוק המסייע לניצולי שואה להשיב את רכושם שנגזל על ידי הנאצים

לאחר שהנשיא טראמפ יחתום על החוק שאושר פה אחד, הממשל יחויב לוודא שמדינות שהתחייבו להאיץ מתן פיצויים לניצולים אכן עומדות בהתחייבויותיהן. הארגון העולמי להשבת רכוש (איל"ר) : "זו אמירה ברורה [...]