Latest News

בעקבות החוק החדש שיפצה אזרחים בגין רכושם שהולאם, קורא הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) לממשלת פולין: אל תפלו את ניצולי השואה וקרוביהם בזכאות לפיצויים

מדובר בחוק לאומי שצפוי להקיף את כל הנכסים שהולאמו על ידי המשטר הקומוניסטי. עדיין לא ברור האם החוק יכלול התייחסות גם לנכסים שגזלו הנאצים מיהודים בשואה. "על חקיקה זו לקחת בחשבון את השואה ואל [...]