Latest News

איל"ר: על פולין להשיב את הרכוש היהודי שנגזל על ידי הנאצים

22.11.16 היום יתקיים בירושלים מפגש ממשלות בין ישראל לפולין איל"ר: על פולין להשיב את הרכוש היהודי שנגזל על ידי הנאצים "יותר מ-70 שנה אחרי השואה, אלפי ניצולי שואה בישראל ממשיכים להמתין [...]

הפרלמנט האירופי וממשלת בריטניה מאשרים את מחויבותם לסייע לניצולי השואה

3.11.16 נשיא הפרלמנט האירופי הודיע על תמיכתו המלאה בהשבת הרכוש היהודי שנגזל בשואה "אני מחויב להעלאת המודעות לשואה ולזוועות שבוצעו נגד העם היהודי באירופה", כתב שולץ / "נמשיך ללחוץ [...]