Latest News

12 מיליון שקל יועברו לניצולי שואה יוצאי רומניה

מענקים ראשונים הועברו השבוע לבעלי הכנסה נמוכה ובשבועות הקרובים יחולק הכסף לשאר הניצולים  הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר): "שמחים לספק לניצולי שואה ממוצא רומני תמיכה שתאפשר להם לחיות בכבוד לו הם ראויים."

כ-2,700 ניצולי שואה ילידי רומניה המתגוררים בארץ יקבלו מענקים בשווי כולל של 12 מיליון שקל. כך הודיע היום הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר). העברת הכסף, שנאסף באמצעות קרן קריטטאה, החלה השבוע לקבוצה ראשונה של ניצולים.

בהודעה משותפת מטעם קולט אביטל, נשיאת הקרן, וגדעון טיילור, מנכ"ל תפעול של איל"ר, נאמר כי "הכספים נאספו מהשבת רכוש שנלקח באופן לא חוקי מקהילות יהודיות ברומניה. אנו שמחים לספק לניצולי שואה ממוצא רומני תמיכה, שתאפשר להם לחיות בכבוד לו הם ראויים".

השבוע הועברו מענקים בסך 6,500 שקל לקבוצה ראשונה של 987 ניצולים, שהכנסתם החודשית מסתכמת בלא יותר מ-3,151 שקלים ושמקבלים גם השלמת הכנסה מביטוח לאומי. בשבועות הקרובים יועברו מענקים בסך כ-3,000 שקל לקבוצה של כ-1,500 ניצולים נוספים, שבהתאם למוגבלות ורמת ההכנסה שלהם נחשבים לנזקקים לפי הגדרת הרשות לזכויות ניצולי השואה.

ועידת התביעות הרכיבה יחד עם ממשלת ישראל את רשימת הניצולים הזכאים למענק.

בקרן קריטטאה שותפים ארגון איל"ר וארגון הגג של הקהילות היהודיות ברומניה (FEDROM). שני הגופים נושאים ונותנים מול ממשלת רומניה על השבת רכוש יהודי שהוחרם והולאם במהלך השואה והשלטון הקומוניסטי בהמשך.

קרן קריטטאה משתמשת בכספים שהיא מקבלת מהשבת רכוש קהילתי, כדי לתמוך בקהילות היהודיות ברומניה, לשמר את המורשת הדתית והתרבותית ולסייע ליהודים קשישים מרומניה.

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש פועל למען השבתו של רכוש פרטי ורכוש קהילתי יהודי אשר נלקח במהלך השואה באירופה, למעט באוסטריה ובגרמניה. בפעילות משותפת עם קהילות יהודיות מקומיות, איל"ר נושאת ונותנת עם ממשלות על מנת להגיע להסכמים ולהביא לחקיקה בנוגע להשבת רכוש זה.

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il