קרנות

יחד עם הקהילות היהודיות, הקים איל"ר קרנות בפולין, ברומניה ובליטא, לניהול ולשימוש בנכסים קהילתיים שהושבו. הקרנות משתמשות בהכנסה מהנכסים שהושבו לצורך שימור המורשת היהודית במדינה זו, מחזקות קהילות מקומיות, מספקות סיוע לקרבנות הנאצים היהודיים החיים במדינה זו ותומכות במיזמים תרבותיים וחינוכיים.

פולין: הקרן לשימור המורשת היהודית בפוליןPoland-foundation

הקרן לשימור המורשת היהודית בפולין נוסדה על ידי איחוד הקהילות היהודיות בפולין ועל ידי איל"ר. משימתנו היא להגן על מונומנטים של מורשת תרבות יהודית ששרדו בפולין ולהנציחם.

היעדים שלנו הם השבת הנכסים, אשר לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה היו בבעלותן של קהילות יהודיות דתיות ושל ישויות חוקיות יהודיות אחרות (בהתבסס על חוק מערכת היחסים בין המדינה לאיחוד הקהילות היהודיות הדתיות לשנת 1997), ואספקת שירותים משפטיים עבור הליך התקינה, ניהול נכסים שהושבו והגנה על נכסים בעלי משמעות דתית או היסטורית מיוחדת.

טלפון: +48 22 436 60 00

פקס: +48 22 436 06 58

דואר אלקטרוני: fodz@fodz.pl

אתר אינטרנט: http://fodz.pl

רומניה: קרן קריטטאהRomania-Caritatea

בשנת 1998 אישרה ממשלת רומניה את הקמת קרן הנכסים – קרן קריטטאה – שממנה ישולמו פיצויים במקרים שבהם לא ניתן להשיב נכסים שהופקעו. מטרתה של קרן קריטטאה היא להעניק תמיכה ולהביא לשיפור תנאי המחיה של יהודים מעוטי יכולת, חולים ומבוגרים החיים ברומניה, כמו גם של היהודים החיים במדינות אחרות, ולקדם את החינוך ואת הלמידה בקרב ילדים יהודים.

טלפון: +4 031 425 35 30, +4 031 425 35 31, +4 031 425 35 32

פקס: +4 031 425 35 34

דואר אלקטרוני: info@caritatea.ro

אתר אינטרנט: http://www.caritatea.ro/

ליטא: הקרן למורשת יהודית ליטאית והקרן לרצון טובLithuania

איל"ר, הקהילה היהודית של ליטא והתאחדות הקהילות היהודיות הדתיות הליטאיות הקימו את הקרן למורשת יהודית ליטאית בשנת 2005. בשנת 2011, ייסדה הקרן למורשת יהודית ליטאית את הקרן לרצון טוב (Good Will Foundation) לשם חלוקת הפיצויים מטעם הממשלה, בהמשך לחוק שעבר השנה. הקרן לרצון טוב תעשה שימוש ב-36 מיליון אירו לפיצויים מטעם הממשלה, בכפוף לחוק מימון תכניות דתיות, תרבותיות, בריאותיות וחינוכיות עבור יהודים ליטאים. בשנת 2014, הקצתה הקרן לרצון טוב את מענקיה לטובת תכניות אלה. ב-31 בדצמבר, 2014, השלימה הקרן לרצון טוב חלוקה של 1.1 מיליון דולר, על פי חוק, עבור תשלומים סמליים ליותר מ-1,550 קרבנות השואה היהודים הליטאים ששרדו ברחבי העולם.

טלפון: +370 5 261 12 59

דואר אלקטרוני: info@gvf.lt

אתר אינטרנט: http://gvf.lt/

מאז'וק (MAZSOK)- הקרן למורשת יהודית הונגרית מאז'וק-

הקרן למורשת יהודית הונגרית מאז'וק נוסדה בשנת 1997 כתוצאה ממשא ומתן בין איל"ר, הפדרציה היהודית הונגרית וממשלת הונגריה. מטרת הקרן היא Hungary-Budapest-spanish-Synagogueלדאוג ולסייע לניצולי שואה מהונגריה וכן לקדם את המורשת התרבותית יהודית בהונגריה. מאז'וק מספקת כרגע פנסיות חודשיות ליותר מ-6700 ניצולי שואה.

+ 36 1 2691181 :טלפון

דואר אלקטרוני: mazsok@hu.inter.net

אתר אינטרנט: http://www.mazsok.hu/en.php