נושאי משרה ועובדים

 

 

Lauderהשגריר רונלד ס. לאודר

יושב ראש המועצה

 

 

Bidermanאברהם בידרמן

יושב ראש משותף של הוועד המנהל

 

 

יצחק הרצוג

יושב ראש משותף של הוועד המנהל

 

 

Taylorגדעון טיילור

יושב ראש ועדת תפעול וגזבר

 

 

גרג שניידר

סגן יושב ראש הוועד המנהל

 

 

Avitalהשגריר קולט אביטל

מזכ"לית

 

 

Disonנחליאל דייסון

מנכ"ל בפועל

 

 

אוון הוכברג

ייעוץ בינלאומי בכיר

 

 


ד"ר ווסלי פישר

מנהל מחקר

 

ליסה שרמן-כהן

יחסי ציבור/ תקשורת

 

 

סמנתה ווין

אנליסט מדיניות בינלאומית

 

 

Dombretדימיטרי דומברט

נציג באירופה