נושאי משרה ועובדים

 

Lauderהשגריר רונלד ס. לאודר

יושב ראש המועצה

 

 

Bidermanאברהם בידרמן

יושב ראש משותף של הוועד המנהל

 

 

יצחק הרצוג

יושב ראש משותף של הוועד המנהל

 

 

Taylorגדעון טיילור

יושב ראש ועדת תפעול וגזבר

 

 

Schneiderגרג שניידר

סגן יושב ראש הוועד המנהל

 

 

Avitalהשגריר קולט אביטל

מזכ"לית

 

 

Disonנחליאל דייסון

מנכ"ל בפועל

 

 

Hochbergאוון הוכברג

ייעוץ בינלאומי בכיר

 

 

אריק גלהגר

נציג בוושינגטון

 

 

Dombretדימיטרי דומברט

נציג באירופה