נושאי משרה ועובדים

Lauder  השגריר רונלד ס. לאודריושב ראש המועצה

Biderman  אברהם בידרמןיושב ראש משותף של הוועד המנהל

 יצחק הרצוגיושב ראש משותף של הוועד המנהל

Taylor  גדעון טיילור, יושב ראש ועדת תפעול

  גרג שניידרסגן יושב ראש הוועד המנהל

Avital  השגרירה קולט אביטלמזכ"לית

 

אבי רוזנטל, גזב ר

 

Dison  נחליאל דיסון, מנכ"ל בפועל

מרק ויצמן , מנהל תפעול ראשי

  ד"ר ווסלי פישר, מנהל מחקר

  ליסה שרמן-כהן, יחסי ציבור/ תקשורת

  סמנתה ווין ,מנהלת מדיניות בינלאומית

Dombret  דימיטרי דומברט, נציג באירופה

  רפי ברנט, עוזר למנכ"ל ומנהל האדמיניסטרטיבי של איל"ר