נושאי משרה ועובדים

Lauder  השגריר רונלד ס. לאודריושב ראש המועצה

Biderman  אברהם בידרמןיושב ראש משותף של הוועד המנהל

 יצחק הרצוגיושב ראש משותף של הוועד המנהל

Taylor  גדעון טיילוריושב ראש ועדת תפעול וגזבר

  גרג שניידרסגן יושב ראש הוועד המנהל

Avital  השגרירה קולט אביטלמזכ"לית

Dison  נחליאל דיסון, מנכ"ל בפועל

  אוון הוכברג, יועץ בינלאומי בכיר

  ד"ר ווסלי פישר, מנהל מחקר

  ליסה שרמן-כהן, יחסי ציבור/ תקשורת

  סמנתה ווין, אנליסט מדיניות בינלאומית

Dombret  דימיטרי דומברט, נציג באירופה

  רפי ברנט, עוזר למנכ"ל ומנהל האדמיניסטרטיבי של איל"ר