Latest News

מינוי נציגי איל״ר לקרן קריטטאה

מינוי נציגי איל״ר לקרן קריטטאה

קרן קריטטאה הוקמה  על ידי הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) והפדרציה של קהילות יהודיות של רומניה (FEDROM). מאז הקמתה בשנת 1997, קריטטאה פועלת להשבת רכוש יהודי שהיה שייך לקהילה היהודית ברומניה. קריטטאה מנהלת את הנכסים שהושבו ואת כספי הפיצוי שניתנו עבור נכסים שלא הושבו או נכסים שנמכרו.

השגרירה קולט אביטל, יהודה עברון, וד"ר יצחק שפס נענו בחיוב לבקשת איל"ר ויתמנו לחברי הועד המנהל  של קרן קריטטאה מטעם איל"ר. נחליאל דיסון ימשיך כחבר בוועד המנהל של קריטטאה מטעם  איל"ר.

השגרירה קולט אביטל תשמש נשיאת מועצת המנהלים של קרן קריטטאה.

להלן  רקע קצר של הנציגים.

השגרירה קולט אביטל, ניצולת שואה מרומניה, הייתה  חברת כנסת ודיפלומטית בכירה במשרד החוץ הישראלי. היא מכהנת כיו"ר מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל.

יהודה עברון הוא פעיל מרכזי למען ניצולי שואה ובני משפחותיהם הפועלים להשבת רכוש או פיצוי עבורו. מר עברון הוא ניצול שואה מיאסי שברומניה, ומשמש כנשיא הוועד להשבת רכוש מתקופת השואה.

ד"ר יצחק שפס כיהן כמנכ"ל , נשיא ויו"ר מועצות מנהלים של חברות גדולות ברומניה, ברחבי אירופה ובברית המועצות לשעבר. ד"ר שפס שירת כסא"ל בחיל האוויר הישראלי והוא מוכר כמומחה לבקרת איכות.  מר שפס נולד ברומניה.

נחליאל דיסון הוא מנכ"ל בפועל של איל"ר.

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il