הוועד המנהל

 • אגודת ישראל העולמית: אברהם בידרמן
 • בני ברית העולמי: דניאל ס. מריאשין
 • האסיפה האמריקאית של ניצולי שואה היהודים: רומן קנט
 • ההסתדרות הציונית העולמית: אברהם דובדבני
 • הועד היהודי האמריקאי:  אנדרו בייקר
 • הועד למען יהודים ברוסיה, אוקראינה, המדינות הבלטיות ואירואסיה: מרק לוין
 •  הועדה היהודית אמריקאית המשותפת להקצאות (הג'וינט): אשר אוסטרין
 • הועידה על תביעות יהודיות חומריות מגרמניה:  ראובן מרחב
 • הסוכנות היהודי לא״ייצחק הרצוג
 • הקונגרס היהודי האירופי: משה קנטור
 • הקונגרס היהודי העולמי: ד״ר לרונס ווינבאום 
 • ועד רבני אירופה: הרב דב בלייך
 • מרכז הארגונים של ניצולי שואה בישראל: הרב שמואל הלפרט