הוועד המנהל

 • ארגון אגודת ישראל העולמי: אברהם בידרמן
 • האסיפה האמריקנית של ניצולי השואה היהודים: רומן קנט
 • הוועד היהודי האמריקני: הרב אנדרו בייקר
 • ועדת החלוקה של ארגון הג'וינט היהודי האמריקני: אשר אוסטרין
 • הארגון העולמי של בני ברית: דניאל ס. מריאשין
 • מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל: הרב שמואל ס. הלפרט
 • ועידת רבני אירופה: הרב יעקב דב בלייך
 • הוועידה לתביעות יהודיות חומריות נגד גרמניה: השגריר ראובן מרחב
 • הקונגרס היהודי האירופי / המועצה האירופית של הקהילות היהודיות: משה קנטור
 • הסוכנות היהודית לישראל: נתן שרנסקי
 • הקואליציה הלאומית לתמיכה ביהדות ברה"מ לשעבר: מרק ב. לוין
 • הקונגרס היהודי העולמי: מיכאל שניידר
 • ההסתדרות הציונית העולמית: אברהם דובדבני