הוועד המנהל

 • אגודת ישראל העולמית: אברהם בידרמן
 • בני ברית העולמי: דניאל ס. מריאשין
 • האסיפה האמריקאית של ניצולי שואה היהודים: ד"ר רומנה סטרוכליץ פרימוס
 • ההסתדרות הציונית העולמית: יעקב חגואל
 • הועד היהודי האמריקאי:  אנדרו בייקר
 • הועד למען יהודים ברוסיה, אוקראינה, המדינות הבלטיות ואירואסיה: מרק לוין
 •  הועדה היהודית אמריקאית המשותפת להקצאות (הג'וינט):
 • הועידה על תביעות יהודיות חומריות מגרמניה: דליה איציק 
 • הסוכנות היהודי לא״י: דורון אלמוג
 • הקונגרס היהודי האירופי: ד״ר אריאל מוזיקנט
 • הקונגרס היהודי העולמי: ד״ר לרונס ווינבאום 
 • ועד רבני אירופה: גדי גרוניך
 • מרכז הארגונים של ניצולי שואה בישראל: הרב שמואל הלפרט
 • האירופית של קהילות יהודיות: קלאודיה פלוס