Latest News

הודעת איל"ר על השבת יצירות אמנות של האמן אגון שילה שנבזזו במהלך השואה ליורשיהן

שבעה ציורים של שילה הוחזרו במנהטן ליורשיו של פריץ גרינבאום,

 שנרצח על ידי הנאצים בתקופת השואה

(ירושלים), 20 בספטמבר 2023: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על השבתן היום של שבע יצירות של האמן האקספרסיוניסט האוסטרי אגון שילה ליורשיו של פריץ גרינבאום, אומן קברט מוינה שנרצח במחנה הריכוז דכאו בשנת 1941.

גדעון טיילור, נשיא איל"ר, פרסם את ההודעה הבאה:

"אנו מברכים על ההחלטה להשיב את יצירותיו של שילה ליורשיו החוקיים של גרינבאום. החלטה זו מעידה על ההתקדמות המשמעותית שאנו עושים בתחום השבת יצירות אמנות שנבזזו ואנו מצפים להתפתחויות חיוביות נוספות".

###

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il