Latest News

הודעת איל"ר בדבר פטירתו של סר בן הלפגוט, ניצול שואה ודמות בולטת בבריטניה שפעלה למען קידום החינוך בנושא השואה, למען הנצחתה ולמען צדק

(ירושלים), 18 ביוני 2023: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) אבל על פטירתו של סר בן הלפגוט, ניצול שואה ודמות בולטת בבריטניה שפעלה למען קידום החינוך בנושא השואה, הנצחתה ולמען צדק.

מארק וייצמן, מנהל תפעול ראשי באיל"ר, פרסם את ההודעה הבאה:

"עם פטירתו של בן הלפגוט, העולם איבד גיבור אמיתי אשר גבר על קשיים בלתי נתפסים והתגלה כאות ומופת לחוסן. הכרתי את סר בן הלפגוט שנים רבות והוא היה עבורי ועבור כל מי שעובד למען ניצולי שואה מקור השראה לקידום החינוך והנחלת זכר השואה. אנו כואבים את אובדנו ומוקירים את רוחו המופלאה".

סר בן הלפגוט הקדיש את חייו לסיוע לניצולי שואה, לקידום החינוך בנושא השואה ולמיגור אפליה. הוא כיהן כיו"ר Holocaust Memorial Trust בבריטניה ומילא תפקיד מרכזי בהעלאת המודעות לזוועות השואה והנצחת זכרה. הוא היה חבר מייסד של ארגון Aid Society 45' שהוקם על ידי ניצולי שואה לתמיכה הדדית וכדי להבטיח שסיפורם יישמע. הוא היה גם חבר בוועד המנהל של הוועידה לתביעות חומריות יהודיות נגד גרמניה (ועידת התביעות).

תמיכתו הבלתי מתפשרת ומנהיגותו הטביעו חותם לשנים ועוררו השראה לדורות הבאים לפעול נגד אי צדק וליצור עולם חומל ומכיל יותר.

###

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il