Latest News

הודעת איל"ר בדבר פטירתו של ד"ר אוראל ויינר ז"ל, שהיה נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות של רומניה במשך שנים רבות

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) אָבֵל על פטירתו של ד"ר אוראל ויינר, נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות של רומניה במשך שנים רבות.

גדעון טיילור, יו"ר הפעולות באיל"ר, ומארק וייצמן, מנהל תפעול ראשי באיל"ר, פרסמו את ההודעה הבאה:

"עם פטירתו של ד"ר אוראל ויינר, נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות של רומניה זה שנים רבות, איבד העולם מנהיג יהודי דגול ואוהב אדם. אנו נזכור אותו כמדינאי שזכה לכבוד רב, שפעל למען זיכרון השואה, וכעמוד אש ההולך לפני המחנה במאבק באנטישמיות ובסילוף השואה. הוא פעל ללא לאות על מנת לעשות צדק עם הניצולים ובני משפחותיהם שאיבדו רכוש שנגזל מהם שלא כדין בתקופת השואה ובעקבותיה".

ד"ר ויינר תרם רבות לפיתוח החיים היהודיים ברומניה. הוא קידם מאמצים אדירים לשיפוץ בתי כנסת, גם במקומות שבהם כבר לא חיים יותר יהודים, באומרו כי בתי כנסת הם האמירה הטובה ביותר והאישוש ההיסטורי לחיי היהודים ברומניה. הוא נאבק ללא לאות באנטישמיות ובהכחשת השואה, ונגד שנאה ואפליה.

הוא היה מחויב בכל מאודו להדגשת תרומתה של הקהילה היהודית להתפתחותה של רומניה בתחומי המדעים, האומנות, הטכנולוגיה והחברה, והיה הכוח המניע העומד מאחורי ארגון אירועי תרבות והוצאה לאור של ספרים במטרה להוכיח את השתתפותם של יהודים במלחמות שבהן נלחמה רומניה למען איחוד המדינה והאומה.

ד"ר ויינר היה גם פוליטיקאי חשוב שכיהן כנציג הקהילה היהודית בבית הנבחרים.

###

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il