Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על העברת חוק בליטא להשבת רכוש מתקופת השואה

החוק, שהועלה על ידי ראשת ממשלת ליטא בנובמבר ועבר ברוב גדול, מעניק פיצוי סמלי בסך 37 מיליון אירו על נכסים פרטיים שנגזלו בתקופת השואה וגם מתייחס לרכוש יהודי ללא יורשים

(ניו יורק, ניו יורק), 20 בדצמבר 2022: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על העברת החוק בפרלמנט הליטאי (סיימאס) בנושא תביעות השבת רכוש של קורבנות השואה. החוק, שהועלה על ידי ראשת ממשלת ליטא אינגרידה שימוניטה, יעניק פיצוי סמלי בסך 37 מיליון אירו לתובעים פרטיים ולקרן הרצון הטוב (GWF) הליטאית על רכוש יהודי ללא יורשים. החקיקה עברה היום בקריאה שלישית ברוב של 74 בעד, 6 נגד ו-2 נמנעים.

"אנו מברכים על העברת החוק החדש ומשבחים את ראשת ממשלת ליטא אינגרידה שימוניטה וממשלת ליטא", אמר גדעון טיילור, יו"ר הפעולות, הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר). "החקיקה שאימצה ממשלת ליטא היא שלב חשוב בעשיית צדק סמלי עם ניצולי שואה ליטאים ועם בני משפחותיהם ובתמיכה בחיים היהודיים בליטא".

"תוצאות חיוביות אלה מגיעות בעקבות דיונים ארוכים עם ראשת הממשלה אינגרידה שימוניטה ופאינה קוקליאנסקי, יושבת ראש הקהילה היהודית בליטא", אמר הרב אנדרו בייקר, המנהל לעניינים יהודיים בינלאומיים בוועד היהודי האמריקאי (WJC). "החוק החדש ימשיך לעזור לשמר את המורשת היהודית בליטא, יפיח חיים בקהילה, יסייע לניצולי שואה ליטאים קשישים ויעניק פיצוי למי שרכושם נגזל שלא כדין".

החוק שעבר היום הוא הכרה משמעותית בטרגדיה שפקדה את יהדות ליטא, ואנו מקווים שהוא יוביל להמשך ההכרה בממדיה ההיסטוריים של טרגדיה זו. אנו מקווים שמדינות אחרות אשר עדיין לא הכירו באובדן רכוש ללא יורשים ילמדו מדוגמה זו", אמר מארק ויצמן, מנהל תפעול ראשי, הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר).

"אנו מברכים על הצבעתה של ממשלת ליטא להעניק פיצוי על רכוש לקהילה היהודית בליטא ולניצולי שואה ליטאים", אמר מארק ב. לוין, סגן יו"ר ומנכ"ל NCSEJ (הקואליציה הלאומית לתמיכה ביהדות אירואסיה). אנו מודים לכל מי שפעל להעברת החוק על תמיכתם המתמדת לעשות מידה של צדק עם ניצולי שואה ליטאים ועם בני משפחותיהם על הזוועות שעברו במהלך מלחמת העולם השנייה ולאחריה".

לפני יותר מעשור בעקבות משא ומתן אינטנסיבי עם הקהילה היהודית בליטא ואיל"ר, העביר הפרלמנט הליטאי (סיימאס) חקיקה לתשלום 37 מיליון אירו כפיצוי על רכוש קהילתי יהודי לשעבר. תשלום זה ייצג שווי חלקי בלבד של הנכסים, אולם הוא העניק כספים שהיו נחוצים לתמיכה בחיי הקהילה היהודית בליטא, שיקם אתרי מורשת יהודיים והציע תשלומים צנועים לניצולים נזקקים.

הצעדים החדשים יכפילו כעת את הסכומים. חלק מהכספים יופנה לתשלום לכמה תובעים שבמקור ביקשו פיצוי בגין רכוש פרטי אך נדחו שלא בצדק לפי החוק הקיים. יתר הכספים, אשר יאריכו בשבע שנים נוספות את התשלומים השנתיים המוענקים לקרן הרצון הטוב, מהווים הכרה של ממשלת ליטא ברכוש יהודי ללא יורשים, שהוזכר בהצהרת טרזין משנת 2009. לתשלומים אלה תהיה השפעה ניכרת על חיזוק ותמיכה בחיי הקהילה היהודית בליטא והם יתנו מענה לצרכי הרווחה של הקשישים, למרות שהם מהווים חלק מזערי בלבד מערכו של הרכוש היהודי לפני המלחמה. צעד זה גם מבדל את ליטא ממדינות אחרות באזור שעדיין לא נקטו צעדים בנוגע לרכוש ללא יורשים.

רקע

איל"ר, הקהילה היהודית של ליטא והתאחדות הקהילות הדתיות היהודיות בליטא הקימו את הקרן למורשת יהודית בליטא בשנת 2005. בשנת 2011, הקרן למורשת יהודית בליטא הקימה את קרן הרצון הטוב לחלוקת פיצוי בסך 36 מיליון אירו שהעניקה הממשלה בעקבות חקיקה שהועברה באותה שנה. בשנת 2014, קרן הרצון הטוב הקצתה את המענקים הראשונים לתוכניות לתמיכה בחיים היהודיים. כ-1.1 מיליון דולר מהפיצוי הראשוני שהוצע בחקיקה נועד לתשלומים סמליים ליותר מ-1,550 ניצולי שואה יהודים ליטאיים מכל העולם. יתרת הסכומים משולמים על פני עשר שנים למימון תוכניות דת, תרבות, שירותי בריאות וחינוך ליהודי ליטא.

פאינה קוקליאנסקי, יושבת ראש הקהילה היהודית בליטא, והרב אנדרו בייקר, המנהל לעניינים יהודיים בינלאומיים בוועד היהודי האמריקאי, משמשים גם כיושבי ראש שותפים בקרן הרצון הטוב.

במהלך מלחמת העולם השנייה השמידו הנאצים ומשתפי הפעולה המקומיים יותר מ-90% מהקהילה היהודית בליטא שמנתה 220,000 נפש. כיום חיים בה כ-5,000 יהודים.

###

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il