Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על הצעת ראש ממשלת ליטא בנושא השבת רכוש מתקופת השואה

החקיקה המוצעת מעניקה פיצוי סמלי בסך 37 מיליון אירו בגין נכסים פרטיים שנגזלו בתקופת השואה ועוסקת ברכוש יהודי ללא יורשים

(ניו יורק, ניו יורק), 20 בנובמבר 2022: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על החקיקה שמציעה ראש ממשלת ליטא, אינגרידה שימוניטה, בנושא תביעות להשבת רכוש של קורבנות השואה. החקיקה החדשה שמציעה הממשלה תעניק פיצוי סמלי בסך 37 מיליון אירו לתובעים פרטיים ולקרן הרצון הטוב הליטאית על רכוש יהודי ללא יורשים.

הצעתה של ראש הממשלה אינגרידה שימוניטה היא שלב חשוב בעשיית מידה של צדק עם ניצולי שואה ליטאים ובני משפחותיהם על הזוועות שעברו במהלך מלחמת העולם השנייה ולאחריה. אנו מצפים להזדמנות לבחון חקיקה חדשה זו אשר תמשיך את תהליך השבת הרכוש ותתמוך בחיים היהודיים בליטא.

לפני עשור, בעקבות משא ומתן אינטנסיבי עם הקהילה היהודית בליטא ואיל"ר, העביר הפרלמנט הליטאי (סיימאס) חקיקה לתשלום 37 מיליון אירו כפיצוי על רכוש קהילתי יהודי לשעבר. תשלום זה ייצג שווי חלקי בלבד של הנכסים, אולם הוא העניק כספים שהיו נחוצים לתמיכה בחיי הקהילה היהודית בליטא, שיקם אתרי מורשת יהודיים והציע תשלומים צנועים לניצולים נזקקים.

הצעדים החדשים שמציעה ראש הממשלה אינגרידה שימוניטה יכפילו סכומים אלה. חלק מכספים יופנה לתשלום כמה מהתביעות שבמקור דרשו פיצוי בגין רכוש פרטי אך נדחו שלא בצדק לפי החוק הקיים. יתר הכספים, אשר יאריכו בשבע שנים נוספות את התשלומים השנתיים המוענקים לקרן הרצון הטוב (GWF), מהווים הכרה של ממשלת ליטא ברכוש יהודי ללא יורשים, שהוזכר בהצהרת טרזין משנת 2009. תשלומים אלו יחזקו משמעותית ויתמכו בחיי הקהילה היהודית בליטא, והם יתנו מענה לצרכי הרווחה של הקשישים, למרות היותם חלק מזערי בלבד מערכו של הרכוש היהודי לפני המלחמה. צעד זה גם מבדיל את ליטא ממדינות אחרות באזור שעדיין לא נקטו צעדים בנוגע לרכוש ללא יורשים.

החלטתה של ראש הממשלה באה בעקבות דיונים ארוכים עם פאינה קוקליאנסקי, יושבת ראש הקהילה היהודית בליטא, והרב אנדרו בייקר, המנהל לעניינים יהודיים בינלאומיים בוועד היהודי האמריקאי.   שניהם בתפקיד יושבי ראש שותפים בקרן הרצון הטוב

רקע

איל"ר, הקהילה היהודית של ליטא והתאחדות הקהילות הדתיות היהודיות בליטא הקימו בשנת 2005 את הקרן למורשת יהודית בליטא. בשנת 2011, קרן זו הקימה את קרן הרצון הטוב GWF)) חלוקת פיצוי בסך 36 מיליון אירו שהעניקה הממשלה בעקבות חקיקה שהועברה באותה שנה. בשנת 2014, קרן הרצון הטוב הקצתה את המענקים הראשונים לתוכניות לתמיכה בחיים היהודיים בליטא. כ-1.1 מיליון דולר מהפיצוי הראשוני שהוצע בחקיקה נועד לתשלומים סמליים ליותר מ-1,550 ניצולי שואה יהודים ליטאיים ברחבי העולם. יתרת הסכומים משולמים על פני עשר שנים למימון תוכניות דת, תרבות, שירותי בריאות וחינוך ליהודי ליטא.

במהלך מלחמת העולם השנייה השמידו הנאצים ומשתפי הפעולה המקומיים יותר מ-90% מהקהילה היהודית בליטא שמנתה 220,000 נפש. כיום חיים בה כ-5,000 יהודים.

###

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il