Latest News

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) ממנה את גדעון טיילור לנשיא

(ירושלים), 13 ביולי 2023: הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) שמח להודיע על מינוי גדעון טיילור לנשיא איל"ר. המינוי ייכנס לתוקף מייד. ההחלטה התקבלה פה אחד בישיבת הוועד המנהל האחרונה, שבה נזקפו לזכותו של מר טיילור תכונות המנהיגות יוצאות הדופן שלו וניסיונו הנרחב בהשבת רכוש מתקופת השואה.

"אני מקבל את תפקיד נשיא איל"ר בכבוד ובאחריות. לרשותנו עומד זמן מוגבל כל עוד הניצולים עדיין איתנו. אנו נחדש את המאמצים, יחד עם שותפינו, לעשות מידה של צדק עם האנשים שאיבדו כל כך הרבה ועם בני משפחותיהם. לא מדובר רק ברכוש – מאחורי כל סיפור עומד הרצון לכבד את אלה שסבלו, לזכור את אלה שנהרגו ולחנך את הדורות הבאים", אמר גדעון טיילור, נשיא הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר).

גדעון טיילור מביא עמו שפע ידע וניסיון לתפקיד, לאחר שכיהן קודם לכן כיו"ר הפעולות של איל"ר ופעל רבות להשבת רכוש מתקופת השואה. מסירותו המתמדת למטרה זו הייתה משמעותית ותרמה לקידום הנושא ולהעלאת המודעות בעולם כולו.

###

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il