Latest News

בשורה לניצולים ולמשפחותיהם: האיחוד האירופי קורא להאיץ השבת אוצרות תרבות שנגזלו בשואה

החלטת הפרלמנט האירופי היום כוללת קריאה להקמת מאגר נתונים על יצירות אמנות בבעלות יהודית שנשדדו בידי הנאצים. במהלך מלחמת העולם השניה נגנבו מיליוני אוצרות תרבות ובכלל זה 650 אלף יצירות אמנות. 110 אלף מתוכן טרם אותרו.

התקדמות משמעותית במאמץ להשבת רכוש שנגזל מיהודים בתקופת השואה: הפרלמנט האירופי קיבל היום (ה') החלטה הקוראת לאיחוד האירופי ולמדינות החברות בו לפעול על מנת לאתר יצירות אמנות ואוצרות תרבות כמו ספרים, כתבי יד ותשמישי קדושה, שנשדדו במהלך מלחמה – ולהשיבם לבעליהם. ההחלטה התקבלה ברוב של 544 מתוך 626 חברים.

בהחלטה מצוין כי לפי ההערכות, במהלך מלחמת העולם השניה נגנבו מיליוני אוצרות תרבות ובכלל זה 650 אלף יצירות אמנות. 110 אלף מתוכן טרם אותרו.

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) בירך על החלטת הפרלמנט האירופי. "לקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, מדובר בהצהרת תמיכה חשובה של הפרלמנט האירופי בניצולי שואה ובבני משפחותיהם, הנאבקים לאורך עשרות שנים לעשיית צדק בעקבות השוד התרבותי הגדול ביותר בהיסטוריה", אמר גדעון טיילור, יו"ר התפעול של איל"ר. "איל"ר קורא מזה שנים להגביר את המחקרים לאיתור אוצרות אלה ולהסרת מכשולים העומדים בפני ניצולים ובני משפחותיהם, המנסים להשיב את מה שנגזל מהם".

החלטת הפרלמנט האירופי מגדירה מורשת תרבותית כ"אחד מאבני היסוד של הציוויליזציה" ומדגישה שהשבת אוצרות תרבות שנגזלו הוא "נושא חשוב מאוד שיש לטפל בו".

לעת עתה, יש קשיים רבים בהשבת אוצרות תרבות, בעיקר בגלל ענייני בירוקרטיה ורגולציה. הפרלמנט הצביע בין השאר על בעיות הנובעות מחוקי התיישנות וקרא לנציבות האירופית "למצוא את האיזון הנכון" בנושא. ההחלטה מציינת חוק אמריקאי שהתקבל ב-2016, בתמיכת איל"ר, הקובע שיש לקבוע את מועד ההתיישנות לפי התאריך שבו מי שתובע את הרכוש מצא אותו.

ההחלטה קוראת לנציבות האירופית "להגן, לתמוך ולעודד תביעות להשבה בין מדינות". בין השאר הפרלמנט קורא ליצור רשימה מקיפה של כל הפריטים התרבותיים, כולל אוצרות תרבות של יהודים שנגזלו על ידי הנאצים ובעלי בריתם, "מהיום שבו נשדדו ועד היום". כמו כן ההחלטה קוראת להקים מאגר מידע שיכלול את הרכוש שנגזל ואת מצבן של התביעות. בנוסף הפרלמנט קורא לעודד מחקר שמטרתו לאתר את המקורות של יצירות תרבות במדינות האיחוד ולתמוך במהלך הזה פיננסית. עוד קובעת ההחלטה שיש לפעול לבירור המקור כאשר יצירה מועברת או נרכשת, לקבוע תקנות שיסייעו לאנשים להשיב יצירות שנמצאו בשוק האמנות, להנגיש ארכיונים ציבוריים ופרטיים ולקבוע כללים ברורים שיאפשרו להוכיח שיצירה נגנבה.

יצוין שבמאי אשתקד חתם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על חוק המטיל על משרד החוץ לחקור ולדווח לקונגרס באיזה מידה מדינות החתומות על אמנת טרזין מ-2009 אכן פועלות כדי לסייע לניצולי שואה ולצאצאיהם לזהות ולהשיב רכוש שלהם. הדוח של משרד החוץ צפוי להתפרסם בדצמבר .

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il