Latest News

איל"ר – הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש מברך על ההחלטה ההיסטורית של האו"ם אשר דוחה ומגנה את הכחשת השואה.

העצרת הכללית של האומות המאוחדות אישרה ביום השנה ה– 80 לוועידת ואנזה את הגדרת העבודה להכחשה וסילוף של השואה של "הברית הבינלאומית לשימור זכר השואה" (IHRA). 

(ניויורק, 20 בינואר 2022): הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) מברך על אימוץ ההחלטה ההיסטורית של העצרת הכללית של האומות המאוחדות (A/76/L.30) אשר "דוחה ומגנה ללא כל הסתייגות כל הכחשה של השואה כאירוע היסטורי, בין אם במלואו או בחלקו". הצעת ההחלטה, שהוגשה על ידי ישראל, יחד עם גרמניה ו-69 מדינות נוספות, אושרה בקונצנזוס ללא הצבעה.

"אימוץ ההחלטה על ידי העצרת הכללית של האומות המאוחדות ביום שבו מציינים 80 שנה לוועידת ואנזה הוא הצהרה רבת עוצמה של הקהילה הבינלאומית במאבק בהכחשה וסילוף של השואה", אמר מארק וייצמן, מנהל התפעול הראשי של הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר). "כאחד הכותבים המובילים של הגדרת העבודה להכחשה וסילוף של השואה של ((IHRA    "הברית הבינלאומית לשימור זכר השואה"  , אני מברך על מחויבות האו"ם והמדינות החברות בו לשמר את הנרטיב והתיעוד  ההיסטוריים המדויקים כדי להבטיח שנוכל לעשות צדק עם ניצולי השואה והקהילות היהודיות שרכושם נלקח מהם באכזריות על ידי הנאצים ובני בריתם כחלק בלתי נפרד מרצח העם".

בנוסף,  ההחלטה:

  1. קוראת לכל המדינות החברות לדחות ללא כל הסתייגות כל הכחשה או סילוף של השואה כאירוע היסטורי, בין אם במלואו או בחלקו, או כל פעילות שנועדה למטרה זו;
  1. מציינת לשבח את כל המדינות החברות המעורבות באופן פעיל בשימור אתרים ששימשו את הנאצים כמחנות מוות, מחנות ריכוז ומחנות עבודה בכפייה, אתרי הריגה ובתי כלא בתקופת השואה, ומקומות דומים שהופעלו על ידי משטרים שהיו בעלי ברית של הנאצים, משתפי הפעולה שלהם ועוזריהם;
  1. קוראת למדינות החברות לפתח תכניות חינוכיות שינחילו לדורות הבאים את לקחי השואה כדי לעזור למנוע פעולות עתידיות של רצח עם, ובהקשר זה מציינת לשבח את IHRA -הברית הבינלאומית לשימור זכר השואה;  
  1. קוראת למדינות ולחברות המדיה החברתית לנקוט צעדים אקטיביים כדי להיאבק באנטישמיות ובהכחשה וסילוף השואה באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת ולהקל על דיווח תוכן זה;

 

  1. דורשת מתכנית האו"ם בנושא השואה וכן מהסוכנויות המיוחדות הרלוונטיות של האו"ם להמשיך לפתח וליישם תכניות שמטרתן להיאבק בהכחשת השואה ועיוותה ולקדם צעדים לגיוס החברה האזרחית ולהזמין את כל בעלי העניין הרלוונטיים, לרבות המדינות, בתי המחוקקים, המגזר הפרטי והאקדמיה, לחנך את החברה שלהן בצורה נאמנה לעובדות על השואה ועל חשיבות הלקחים ממנה כאמצעי נגד הכחשה ועיוות השואה, כדי למנוע פעולות עתידיות של רצח עם.

 

ההצבעה נערכה בתאריך שבו מלאו 80 שנה לוועידת ואנזה שארגנו הנאצים לתיאום יישום הפתרון הסופי של היטלר.

 

###

 

For media inquiries please contact pr@wjro.org.il