פעילות איל"ר בסרביהSerbia

 

נושאים קשורים

נכסים ללא יורשים

באוקטובר 2011 חוקקה סרביה את החוק להשבת רכוש ופיצויים, על מנת לתת מענה לסוגיית השבתם של נכסים פרטיים. סעיף 5 של החוק קובע במפורש כי סרביה תחוקק חוק מיוחד על מנת לתת מענה לסוגיית הרכוש היהודי חסר היורשים. במסגרת הוועידה לסקירת נכסי דלא ניידי, אשר התקיימה בנובמבר 2012, שבו והצהירו פקידי ממשל סרביים על מחויבותה של סרביה לחוקק חוק מיוחד זה על פי הצהרת טרזין וההנחיות והנהלים המועדפים. בעקבות ביקורה של משלחת מטעם איל"ר בבלגרד במאי 2015, הקימה הממשלה צוות עבודה – אשר כלל נציגים מאיל"ר ומן הקהילה היהודית בסרביה (SAVEZ) – לצורך הכנת טיוטת חוק להשבתם של נכסים יהודיים ללא יורשים.

בפברואר 2016 ,סרביה הייתה למדינה הראשונה מאז הצהרת טרזין ב 2009 לחוקק חוק המתייחס במפורש לרכוש יהודי ללא יורשים מתקופת השואה. העברת החוק בפרלמנט הסרבי באה בתום תהליך אינטנסיבי של למעלה משנתיים על ידי איל"ר בשיתוף נציגי ממשלות ישראל וארה"ב וגורמים בינלאומיים. 

החוק קובע הקצבה של 950 אלף יורו לשנה במשך 25 שנה כפיצוי לאיחוד הקהילות היהודיות בסרביה SAVEJ לתמיכה בקהילות היהודיות בסרביה .ובנוסף יושבו נכסים ללא יורשים ונכסים יהודיים שלא נתבעו (נדל"ן ונכסים אחרים) לקהילה היהודית בסרביה. ניצולי שואה ויורשיהם יוכלו לתבוע את נכסיהם שיושבו לאיחוד הקהילות היהודיות  בסרביה.

ובנוסף חלוקת כספי הפיצויים והשבת הרכוש ישמשו לתמיכה בניצולי שואה , שירותים סוציאליים ליהודים בסרביה . מחקר על השואה פעילות תרבותית ודתית . לפחות 20% מהתקציב בעשור הראשון יועבר לניצולי שואה מסרביה המתגוררים בסרביה ובארצות אחרות. לחץ כאן ללמוד על הדרך להגיש בקשה לפיצוים  בתכנית הסיוע  המנוהלת ע"י SAVEJ.   

החוק הסרבי החדש  כולל הקמת ועדה מפקחת  עם נציגים מאיל"ר ,SAVEJ וממשלת סרביה. תפקיד הועדה לבצע פיקוח ובקרה על הפעילות התקציבים ויישום מיטבי של החוק.

נכסים קהילתיים

בית הכנסת בנובי סאד

בית הכנסת בנובי סאד

החוק בדבר השבת נכסים לכנסיות ולקהילות דתיות, אשר נחקק ב-2006`, מסדיר את השבתם של נכסים קהילתיים שהוחרמו לכנסיות ולקהילות דתיות, לרבות הקהילות היהודיות. נכסים חלופיים או פיצויים יוענקו במקרים שבהם השבתה של זכות הקניין אינה אפשרית.

הקהילות היהודיות קיבלו לידיהן בחזרה נכסים בודדים בלבד. הקהילות היהודיות בסרביה זיהו 609 נכסים אשר נמצאו לפני המלחמה בבעלותן של קהילות יהודיות במדינה, לרבות בתי כנסת, בתי ספר, מקוואות, בתי יתומים, בתי אבות ו-120 בתי עלמין. עד למועד האחרון להגשת התביעות ב-2008 הגישו הקהילות היהודיות תביעות עבור 520 נכסים קהילתיים. למרבה הצער, נכון ל-19 במאי 2015, הושבו 19 נכסים בלבד.

למעלה מ-70 מן התביעות אשר הגישו הקהילות היהודיות נדחו משום שהנכסים נמצאו לפני השואה בבעלותם של מוסדות, קרנות ועיזבונות פילנתרופיים – אף כאשר הוכח על ידי מסמכי היסוד כי הקהילות היהודיות היו יורשות את הנכס לוּ הארגונים היו חדלים מלהתקיים.

כמו כן, החוק מ-2006 כולל גם נכסים אשר הוחרמו החל ממרץ 1945 – תוך החרגתם למעשה של נכסים קהילתיים אשר נתפסו במהלך השואה. הוראה זו עוררה את תשומת לבה של הנציבות האירופית למאבק בגזענות ובחוסר סובלנות (ECRI), אשר הביעה את חששה, בהצהירה כי היא "ממליצה כי רשויות ממשלת סרביה תתקנה את החוק בדבר השבת רכוש לכנסיות ולקהילות דתיות, על מנת להבטיח את השבתו של רכוש אשר נתפס לפני 1945".

נכסים פרטיים

בית הכנסת סובוטיקה

בית הכנסת סובוטיקה

אף כי עד 2011 לא היה בסרביה חוק להשבת נכסים פרטיים, עלה בידיהם של בעלי נכסים לשעבר ממדינות הרפובליקה הסוציאליסטית של יוגוסלביה לקבל מידה מסוימת של פיצויים בהתאם לשני הסכמי הסדרה, שבהם הייתה מעורבת ארצות הברית. יוגוסלביה שילמה סכום כולל של 20.5 מיליון דולר לכמה אנשים אשר שהיו אזרחי ארצות הברית במועד שבו נלקחו נכסיהם בסרביה; הסכם שנחתם בשנת 1948 חל על רכוש אשר נתפס בשנים 1939–1947, בעוד שהסכם משנת 1965 חל על נכסים שהולאמו בשנים 1948–1964.

באוקטובר 2011 חוקקה סרביה את החוק להשבת רכוש ופיצויים ("חוק ההשבה והפיצויים"), על מנת לתת מענה לסוגיית השבתם של נכסים פרטיים. החוק משנת 2011 קבע פרק זמן של שנתיים להגשת תביעות הנוגעות לנכסים פרטיים, אשר הסתיימה בתחילת מרץ 2014.

בקביעת התקופה בת השנתיים להגשת התביעות, לא הובאה בחשבון במידה מספקת העובדה כי ניצולי שואה קשישים וצאצאיהם, בסרביה וברחבי העולם כאחד, התקשו לקבל מידע על אודות המועד האחרון להגשת התביעות, להשיג את כל המסמכים הנדרשים ולהבטיח את קבלת הסיוע הדרוש לצורך הגשת התביעות.

נוסף על כך,  נדרש שינוי של החוק גם על מנת להרחיב את היקף סוגי הנכסים המוחזרים ולהעניק פיצוי מהיר, הוגן באמת ומתאים. חוק ההשבה והפיצויים כולל רשימה ארוכה של חריגות הנוגעות לסוגי הנכסים הניתנים להשבה. הנכסים הפטורים מהשבת זכות הקניין כוללים: נכסים שבהם נעשה שימוש על ידי פקידי ממשלה או פקידים של ממשלה זרה מכל דרג שהוא; נכסים אשר שימשו למטרות רפואיות, חינוכיות, תרבותיות או מדעיות; נכסים אשר נמכרו כבר במסגרת הליך ההפרטה או הוחזקו על ידי חברות בבעלות ממשלתית; ונכסים "במקרים אחרים המוגדרים בחוק" (סעיף 18, במסגרת סעיף כוללני בלתי ברור).

הודעות לעיתונות וחדשות בנושא

סרביה מפצה ניצולי שואה בגין רכוש יהודי ללא יורשים, April 4, 2017

ניצולי שואה סרביים המתגוררים בכל מקום בעולם יקבלט סיוע כספי חדש, 4 באפריל,2017

Benefit program for Holocaust survivors launched in SerbiaYnet News, April 4, 201

JUST Act Pushes for More Accountability On Holocaust RestitutionHamodia, March 7, 2017

WJRO Applauds Passage of Serbian Legislation Addressing Heirless Property Restitution, February 12, 2016

WJRO Commends Statement of Special Holocaust Envoys On Property Restitution in Serbia, May 11, 2015